Al het nieuws

SER: Leegstand van 8.903 woningen in beheer van FKP

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) constateert dat een groot deel van de volkswoningen onder beheer van de Fundashon Kas Popular (FKP) aanzienlijke bouwkundige mankementen vertoont. ,,Uit de analyse blijkt dat deze woningen kampen met diverse gebreken die niet alleen de leefbaarheid verminderen maar ook de veiligheid van de bewoners in gevaar kunnen brengen”, aldus de SER in het meest recente advies over de volkshuisvesting naar aanleiding van een door de PAR ingediend wetsvoorstel.

Lees meer...

Na verstrekken informatie waarna dodelijke schietpartij op Hato volgde

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een functionaris van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) is volstrekt de mist ingegaan en heeft volgens de rechter onterecht bezwaar gemaakt tegen zijn ‘ongeschiktheidsontslag’.
Uit de gedragingen van de bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) op het vliegveld Hato werkzame ambtenaar blijkt ‘dat hij niet beschikt over eigenschappen, mentaliteit en instelling die nodig zijn voor het op goede wijze vervullen van zijn functie’.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vorig jaar een ‘verlies’ geleden van 771.000 gulden, terwijl vooraf - in de begroting 2023 - rekening was gehouden met een tekort van 655.000 gulden.
Ter vergelijking: over het voorgaande jaar, 2022, bedroeg het resultaat nog ruim 1,3 miljoen positief. Echter, dit resultaat is geheel toe te schijven aan een vrijval van een voorziening ten behoeve van de indexering van salarissen. Dit resultaat is toegevoegd aan de exploitatiereserve.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.