Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kosten verbonden aan het verblijf van een door de autoriteiten opgepakte illegaal worden geschat op 250 gulden per dag.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Oppositiepartij DP (Partido Demokrat) op Bonaire wil urgent een buitengewone Eilandsraadsvergadering over het door het Bestuurscollege (BC) inhuren van de journalisten René Zwart in Nederland en Harald Linkels voor het communicatiebeleid. De DP-fractie spreekt over ‘omkoping van de pers’.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Toerisme is uitgegroeid tot de belangrijkste economische pijler van Curaçao en hierin speelt de luchtvaart een zeer cruciale rol.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens de gesprekken die tot nu toe met de Klesch Group van de Amerikaan Gary Klesch zijn gevoerd voor de mogelijke overname van de Isla-raffinaderij na 2019, zijn onderwerpen als ontslagen en tax holiday niet besproken.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Cessantiafonds kan in gevaar komen als de Isla-raffinaderij de deuren zou moeten sluiten. Dat stelt de Raad van Advies (RvA) vast bij de begroting.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).