Al het nieuws

Antwoord aan Cft: In plaats van versneld aflossen van leningen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering van Curaçao is van mening dat, onder de huidige omstandigheden, de begrotings- en liquiditeitsruimte aangewend moet worden ‘om de publieke investeringen met urgentie op te krikken in plaats van het versneld aflossen van leningen’.

Lees meer...

‘Geen vragen vanuit de Raad voor de Rechtshandhaving ontvangen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vanuit de krant moest het Hof vernemen dat er een rapport is gepubliceerd over het criminaliteitsbestrijdingsfonds, waarin conclusies worden getrokken over het functioneren van het Hof op dit onderwerp, en waarbij aanbevelingen worden gegeven in relatie tot het Hof.

Lees meer...

Nulmeting: Inhoud van ambulancewerk goed, maar leiding niet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de ambulancedienst Fundashon Kuido di Ambulans Kòrsou (FKAK) is alleen 28 procent van het personeel tevreden met het werk en de werksituatie. Vijftig procent van de medewerkers geeft aan dat ze over het algemeen ontevreden zijn.

Lees meer...

Voorziening van 146 miljoen voor oninbare vorderingen op casino’s

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Gaming Control Board (GCB) heeft een zeer aanzienlijke claim op de lokale casino’s. Deze wordt in de boeken ‘geneutraliseerd’ voor een bijna even grote voorziening.

Lees meer...

Extra aandacht voor overvallen op toeristen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), is verheugd te melden dat er minder moorden zijn, in 2022 het laagste aantal in 20 jaar tijd. Ook het aantal overvallen (atrako’s) is afgenomen. Maar het aantal gevallen van huiselijk geweld is gestegen, evenals inbraken.

Lees meer...