Al het nieuws

IMF-rapport 'Contingency planning crisis management and bank resolution'

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Om de weerbaarheid van de financiële sector te vergroten heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) een uitgebreid hervormingspakket opgesteld. Bij de analyse en opzet van het programma kon gebruik worden gemaakt van technische bijstand van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Lees meer...

Eind volgende week eerste draft regeerakkoord MFK en PNP

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Movementu Futuro Kòrsou (MFK) - de grote winnaar van de verkiezingen van 19 maart 2021 - heeft bij gouverneur Lucille George-Wout Chester Peterson voorgedragen als formateur. Zijn screening is inmiddels begonnen.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - De Eerste Kamer vindt dat Koninkrijksrelaties meer prioriteit moet krijgen van het volgende Nederlandse kabinet. Een motie van GroenLinks-senator Paul Rosenmöller waarin dit wordt gevraagd werd met bijna algemene stemmen aangenomen.

Lees meer...

Voorwaarden aan terugdraaien korting bezoldiging politici

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministers en Statenleden kunnen niet zomaar de korting op hun salaris, die is toegepast naar aanleiding van de liquiditeitssteun van Nederland, terugdraaien.

Lees meer...

Vragen aan luchthaven en VVRP-minister onbeantwoord

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Volgens CAP dreigt faillissement bij handhaving huidige PFC-tarieven’, stond er in de onderkop bij een artikel in deze krant over een rechtszaak die luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) had aangespannen tegen het Land om een hogere Passenger Facility Charge - voorheen ook wel ‘airport tax’ genoemd - af te dwingen.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).