Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vorig jaar een ‘verlies’ geleden van 771.000 gulden, terwijl vooraf - in de begroting 2023 - rekening was gehouden met een tekort van 655.000 gulden.
Ter vergelijking: over het voorgaande jaar, 2022, bedroeg het resultaat nog ruim 1,3 miljoen positief. Echter, dit resultaat is geheel toe te schijven aan een vrijval van een voorziening ten behoeve van de indexering van salarissen. Dit resultaat is toegevoegd aan de exploitatiereserve.

Lees meer...

Hoge Raad bevestigt uitspaak Hof

Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - Sinds gisteren is het voor stellen van gelijk geslacht officieel en definitief mogelijk om op Curaçao en Aruba met elkaar te trouwen. Niet omdat de wetgever dat heeft besloten, maar omdat de Hoge Raad in Den Haag uitspraak heeft gedaan in het cassatieberoep. Ruthline Haddocks, de directeur van de Burgerlijke Stand, laat aan Antilliaans Dagblad weten dat Kranshi er helemaal klaar voor is.

Lees meer...

Directeur Ribeiro trekt toezeggingen in en belet doorstart

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat JetAir-directeur António ‘Tony’ Ribeiro eerder door hem gedane toezeggingen, waaronder het voor 1 dollar overdragen van zijn aandelen in United Caribbean Airlines bv (UCA) - de JetAir-entiteit die vergunninghouder is - zou hebben ingetrokken, is het bewerkstelligen van een eventuele overname en doorstart van de failliete luchtvaartmaatschappij moeilijker geworden.

Lees meer...

SER: Kosten voor FKP en Land mogelijk hoger

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) stelt dat het verkopen van volkswoningen niet zomaar een oplossing kan zijn voor de financiële problemen van de Fundashon Kas Popular (FKP) of voor sociale woningbouwmarkt. De kans is bovendien groot dat ook het Land er geen baat bij heeft.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.