Curacao

'Regeling met ambtenaren zo snel mogelijk tot stand brengen'

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Onder de huidige omstandigheden waarin het land Curaçao verkeert - mede gelet op de belangen van de samenleving als geheel - acht de Raad van Advies (RvA) het niet ongeoorloofd als de regering van Curaçao de voorwaarde van Nederland voor het inkorten van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 wil implementeren.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De ambtenaren - leden van de vijf ambtenarenvakbonden Abvo, STrAF, Sitek, Sap en NAPB - gaan actievoeren. Daar is gisterochtend bij de sede van Abvo met een motie toe besloten. Zo willen de vakbonden de regering dwingen de circulaire over het inkorten van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren, alsnog in te trekken.

Lees meer...

‘Leerlingen op verkeerd niveau geplaatst’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In vergelijking met 2013/2014 zijn er meer leerlingen die vanuit het funderend onderwijs (fo) op een verkeerd niveau in het voortgezet onderwijs (vo) zijn geplaatst. De onderwijsinspectie adviseert de toelatings-, overgangs- en selectienormen voor vsbo, havo en vwo aan te scherpen.

Lees meer...

MP-leider op bevel rechter bij parlementsvergadering

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Marilyn Moses (MP) was gistermiddag wél aanwezig bij de Openbare Vergadering van de Staten. Dat deed zij na een veroordeling door de rechter. Met Moses waren er elf Statenleden, wat voldoende was om de vergadering door te kunnen laten gaan.

Lees meer...

Bonden vragen leden bezwaar aan te tekenen tegen circulaire

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De vakbondsleiders van Abvo, STrAF, Sitek, Sap en NAPB hebben gisteren een ‘dramatische oproep’ gedaan aan alle leden om vanochtend om 07.00 uur zich te verzamelen bij het kantoor van Abvo om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de regering voor de korting van 12,5 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).