Al het nieuws

Rangers brengen opgedane kennis in de praktijk

Van onze correspondent
The Bottom - Na hun opleiding op Sint Eustatius zijn de herbebossingsrangers van Saba druk bezig geweest met het verzamelen van de zaden van verschillende inheemse boomsoorten. Deze zaden zullen worden gebruikt om de bomen te laten groeien die vervolgens worden geplant om nieuwe bossen te ontwikkelen en de bestaande bossen uit te breiden.

Lees meer...

Van onze correspondent
The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) viert Wereldvoedseldag op zijn hydrocultuurboerderij in Rendezvous. Vanwege logistieke uitdagingen wordt deze dag op Saba vandaag gevierd in plaats van in oktober. Iedereen is uitgenodigd om te komen. Vandaag zullen van 9.00 tot 13.00 uur verschillende producten te koop zijn van lokale boeren.

Lees meer...

Van onze correspondent
The Bottom - De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van de Black Rocks Harbor. Dit besluit, genomen naar aanleiding van een aanvraag die op 19 juli 2022 is ingediend door het Openbaar Lichaam Saba (OLS), markeert volgens de overheid een mijlpaal in de infrastructuurontwikkeling van het eiland.

Lees meer...

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.