Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van de Black Rocks Harbor. Dit besluit, genomen naar aanleiding van een aanvraag die op 19 juli 2022 is ingediend door het Openbaar Lichaam Saba (OLS), markeert volgens de overheid een mijlpaal in de infrastructuurontwikkeling van het eiland.

beshavenDe periode tussen het indienen van de aanvraag en de goedkeuring ervan is een keer verlengd als gevolg van de gezamenlijke inspanningen van Saba en de betrokken Nederlandse ministeries om extra zorg te betrachten om zodoende de milieu-impact te verminderen. Gedeputeerde Bruce Zagers erkende dat het vergunningsproces langer duurde dan verwacht. ,,We zijn allemaal enthousiast om dit project te realiseren. Het is het grootste in de roemruchte geschiedenis van ons eiland. Maar omdat het zo’n belangrijk project is, niet alleen in termen van waarde, maar voor wat betreft de impact die het zal hebben op de natuur, is het overhaasten ervan zonder een goede planning een risico dat het niet waard is om te nemen”, aldus Zagers.
De vergunning maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van Black Rocks Harbor dat een cruciale toevoeging aan de infrastructuur van Saba wordt genoemd. ,,Deze nieuwe haven zal een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van het eiland, het ondersteunen van de economie en leiden tot vlottere maritieme operaties.” Fort Bay Harbor blijft dienen als de primaire vrachthaven en Black Rocks Harbor komt er voor alle andere havengebruikers. ,,De scheiding van vracht- en kleine scheepsactiviteiten zal de veiligheid van de scheepvaart verbeteren en de nieuwe haven zal een aantrekkelijker en toeristischer aanlegpunt bieden. Bovendien zal hij, met het oog op voedselzekerheid, een extra aanlegplaats voor vrachtschepen mogelijk maken in het geval dat de haven van Fort Bay beschadigd of ontoegankelijk is.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.