Van onze correspondent
Den Haag - Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) werd gisteren even na het middaguur Nederlandse tijd afgesloten met warme woorden van voorzitter Mariëlle Paul en alle delegatieleiders. De afsprakenlijst was even daarvoor zonder aanmerkingen goedgekeurd.


ipkoZoals meestal het geval is, was iedereen zeer te spreken over de samenwerking en het wisselen van gedachten over agendapunten. ,,Door te luisteren en te leren was het geslaagd”, zei Paul. Iedereen is ervan overtuigd dat alleen zo het Koninkrijk sterker kan worden. ,,Zo ontstaat beter begrip voor elkaar en elkaars omstandigheden. We moeten dat koesteren”, zei de Curaçaose Statenvoorzitter Charetti America-Francisca.
Dat er verschillen van mening zijn, werd niet weggepoetst bij de afsluitende persconferentie enkele uren later, maar de positiviteit over de goede discussies overheerste toch. Het optreden van Ed Nijpels vrijdag bleek niet bij iedereen op begrip te kunnen rekenen. Hij hield als deskundige een inleiding over klimaatverandering, maar stelde de delegaties zelf de vraag of de landen al een agenda hebben op dat gebied. Statenlid Rolando Brison van Sint Maarten vond dat niet passen bij een gast. Hij moet alleen informatie delen. Brison vindt dat er bij Nederland begrip moet zijn voor de sociaaleconomische noden in de landen. ,,Als ik moet kiezen tussen 500 mensen een woning geven of 500 zonnepanelen plaatsen dan moet daar een balans tussen zijn.
Amerigo Thodé (Curaçao) noemde de vragen van Nijpels een knuppel in het hoenderhok. ,,We hebben hulp nodig bij de uitvoeringscapaciteit. Hij moet alternatieven aanbieden.” Edgar Vrolijk (Aruba) had minder moeite met de wedervraag: ,,Hij gaf ons de kans te zeggen waarnaar wij streven. Ik ben dankbaar voor de assistentie die hij aanbood. Het is een uitdaging.”
,,Als je Nijpels kent dan weet je dat hij graag prikkelt om ervoor te zorgen dat er voortgang wordt gemaakt”, zei Paul Rosenmöller, de Nederlandse delegatieleider. Hij zei ook dat het helder is dat er verschillende opvattingen zijn, ‘maar we moeten de nadruk leggen op wat ons bindt’. Het kwam ter sprake bij een vraag vanuit de pers over wat het Ipko doet aan het toenemende wantrouwen tegenover politici.
Onduidelijk blijft na het Ipko wat de rol van de parlementen zal zijn op de Koninkrijksconferentie medio december op Sint Maarten. Formeel kunnen ze slechts toehoorder zijn, omdat het een conferentie tussen de regeringen is. Hoe de Staten en de beide Nederlandse Kamers een grotere rol kunnen spelen moet nog worden uitgewerkt.
De agendapunten op dit Ipko zullen terugkomen bij het volgende Ipko, in februari op Aruba, zei Thodé. Hij noemde met name de doorwerking van het slavernijverleden als een belangrijk punt dat op de agenda moet blijven, dat moet worden ingevuld in het onderwijs. En de rehabilitatie van Tula is voor Curaçao van groot belang. Op een vraag van de pers zei hij dat zijn opmerking over de handel met Venezuela in zijn openingsspeech een persoonlijk opvatting waren. Het stoort hem dat er nog steeds handelssancties zijn, terwijl de Verenigde Staten Nederland wel zaken doen met het buurland. Informeel heeft hij er met de Nederlandse delegatie over gesproken en zij zullen het erover hebben met minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken.
In de afsprakenlijst die bij de afsluiting van het Ipko werd ondertekend staan de verslagen van de verschillende sessies. Die werden eerder al in deze krant beschreven. Dit keer waren er geen werkgroepen die de thema’s bespraken. De Arubaanse delegatie miste dat, omdat er daardoor minder diep op de onderwerpen kon worden ingegaan. Dat en de keuze voor een ‘lang weekend’ voor het Ipko wordt nog geëvalueerd.
In de afsprakenlijst wordt verder verslag gedaan van het werkbezoek aan de The Green Village van de Technische Universiteit (TU) Delft op zaterdag. Dat is een ‘fieldlab’ voor duurzame innovatie in een stedelijke omgeving. Besproken werden de projecten Island(er)s at the helm op Sint Maarten en Sealink op Curaçao. Het eerste project gaat onder andere over klimaatbestendige huizenbouw, afvalverwerking en het opwekken van duurzame energie in een beperkte ruimte. Sealink gaat over watermanagement, in het bijzonder de effecten van vervuiling van water op het land op de zeewaterkwaliteit en het koraal. Verder was er een presentatie over verschillende projecten binnen de TU gericht op het opwekken van duurzame energie op zee, waaronder wind-, zonne-, waterstof en getijdenenergie.
De TU is blij met het recent getekende Memorandum of Understanding tussen de landen van het Koninkrijk en geeft aan dat hoewel de daarin gestelde doelstellingen haalbaar zijn, zij nog wel verder onderzoek en innovatie vergen. Verder werd de duurzame experimenten binnen The Green Village bezocht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).