SBTNO: Procedure mogelijk niet transparant verlopen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçao Investment & Export Development Foundation (Cinex) heeft eerdaags een nieuwe directeur. Met hem moet nog een overeenkomst van opdracht (ovo) getekend worden. Zijn naam wordt dus nog niet bekendgemaakt en in het goedkeurende advies van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) is de naam zwart gemaakt.

F07 CINEX nieuwe directeur KADER cmykHoewel het adviesorgaan dus wel positief is, moet het de organisatie van het hart dat er twijfels zijn over de transparantie van het wervings- en selectieproces. Dat komt omdat bij de beschrijving van de eerste sollicitatieronde, waar 27 kandidaten op reageerden, staat dat sommigen van hen al in 2021 en 2022 solliciteerden en dat voor enkele kandidaten ‘geen bestuurlijk draagvlak’ zou zijn. Op een vraag van de adviseur aan de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), om uit te leggen wat onder ‘bestuurlijk draagvlak’ wordt verstaan, kwam geen inhoudelijk antwoord. Daarom vraagt SBTNO zich af ‘of daadwerkelijk enkele van deze kandidaten zijn uitgesloten van de vervolgprocedure omdat er kennelijk voor hun geen bestuurlijk draagvlak zou zijn geweest’. ,,Uitsluiting van kandidaten kan in beginsel slechts geschieden indien reeds in de advertentie kenbaar is gemaakt dat bepaalde kandidaten worden uitgesloten of niet hoeven te reflecteren op de advertentie”, zo wordt eraan toegevoegd.

De reden om in een tweede sollicitatieprocedure de advertentietekst aan te passen kan gelegen zijn in het daarmee willen uitsluiten van kandidaten die geen bestuurlijk draagvlak zouden hebben, zo vermoedt SBTNO die de advertentieteksten van beide sollicitatieprocedures niet mocht ontvangen. Geconcludeerd wordt dan ook: ,,Gelet op het feit dat de Minister niet inhoudelijk heeft gereageerd op de nadere vragen van de adviseur, is het voor de adviseur niet zonder meer vast komen te staan dat het wervings- en selectieproces om tot de voordracht van een bestuurder van Cinex te komen volledig open en transparant is verlopen. Indien niet is komen vast te staan dat de wervings- en selectieprocedure conform de door het Land vastgestelde Terms of Reference en de Code Corporate Governance heeft plaatsgevonden, komt de adviseur doorgaans niet toe aan de toetsing van de voorgedragen kandidaat, hetgeen dan zal leiden tot zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat vanwege procedurele aard.”

Maar de soep wordt blijkbaar toch niet zo heet gegeten als het opgediend wordt, want SBTNO vervolgt direct met te stellen dat ‘alhoewel de adviseur nog vraagtekens heeft, de adviseur kan vaststellen dat de gevolgde procedure op hoofdlijnen in ieder geval in overeenstemming is met de werving- en selectieprocedure en de profielschets voor de statutair directeur van Cinex’.

,,Onverlet het voorafgaande constateert de adviseur evenwel dat de geselecteerde kandidaat op basis van de met hem gehouden selectiegesprekken afgezet tegen de selectiecriteria en het executive assessment als zeer geschikte kandidaat naar voren is gekomen. Overwegende het voorgaande zal de adviseur niet stellen dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming.”

Daarmee zwaait interim-directeur Jeanette Hooi-Bonet af. Uit het adviesrapport Werving & Selectie Chief Executive Officer van april 2024, opgesteld door Deloitte Dutch Caribbean blijkt dat in totaal hebben 27 potentiële kandidaten gesolliciteerd hebben in de eerste wervingsronde en 18 in de tweede ronde. Het sollicitantenoverzicht van de eerste ronde is besproken met de selectiecommissie van Cinex, waarbij getoetst werd op profiel en functievereisten.
Op advies van Deloitte is besloten om het selectietraject in deze fase ‘on hold’ te zetten en na te gaan bij de aandeelhouder in hoeverre de functiebeschrijving, het bijbehorende functieprofiel en de advertentietekst aangepast dienen te worden door de functie-eis ‘kandidaat moet beschikken over een academische opleiding’ te wijzigen in ‘kandidaat dient te beschikken over academisch werk- en denkniveau’. Daarna is besloten de wervingsprocedure te verlengen met twee weken. ,,De (nieuwe) ontvangen sollicitaties van de verlengde sollicitatieronde zijn verwerkt in een sollicitantenoverzicht waarin de belangrijkste informatie omtrent opleiding en werkervaring is samengevat.” Uiteindelijk zijn zeven kandidaten geselecteerd waarna drie kandidaten overbleven voor een ‘executive assessment’ door een Nederlandse organisatiepsycholoog. Op basis van de resultaten van de assessments heeft de selectiecommissie besloten om alle drie kandidaten uit te nodigen voor een tweede selectiegesprek.

Terugblik interim-directeur
De interim-directeur Jeanette Hooi-Bonet blikt op sociale media terug op de twee jaar die ze in deze functie heeft gehad. Ze heeft gewerkt aan uitvoerbare jaarplannen, haalbare budgetten, beleid, wetgeving en relaties met belanghebbenden. Ook intern heeft ze naar eigen zeggen een teamgeest ontwikkeld. En verder heeft ze de corebusiness uitgevoerd, namelijk het aantrekken van internationale investeerders naar Curaçao, het stimuleren van export, het diversifiëren van economische sectoren en het creëren van banen. Concreet heeft dit geresulteerd in het faciliteren van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Proteus Ocean Group en de regering; de investeringsreis en lancering van Concentrix, een wereldwijde leider in technologie en diensten die meer dan 440.000 agenten wereldwijd in dienst heeft; en een MoU tussen de regering en Caribbean Sustainable Aquaculture (CSA) voor een 34 miljoen dollar viskwekerijproject, goed voor 400-600 nieuwe banen. ,,Cinex is terug in het bestuur van de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies (Caipa). Samen met andere eilanden hebben we de oprichting van Caribbean Women in Trade (CWIT) gefaciliteerd, dit alles om regionale banden te versterken. Internationaal is Cinex recent lid geworden van Holland House - Dutch - Colombian Chamber of Commerce, lid van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) en lid van de Agencia de Fomento Empresarial España-Curaçao. Lokaal ondersteunen we actief de wedergeboorte van de vereniging van het midden- en kleinbedrijf Adeck”, zo doet zij verslag.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.