Invordering belastingschulden staken bevoegdheid Ontvanger, niet van minister

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - De wijziging in het invorderingsbeleid betreft geen kwijtschelding van belastingschulden. ,,Het Curaçaose fiscale invorderingsrecht biedt voor kwijtschelding overigens ook geen wettelijke basis.”


huffelenDat antwoordt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties op Kamervragen. ,,Wel kunnen belastingaanslagen verjaren door de invordering minimaal vijf jaar te staken. De bevoegdheid hiervoor ligt bij de Ontvanger der Belastingen, niet bij de minister van Financiën of de belastinginspecteur. Op Curaçao is de actieve invordering van een aantal belastingaanslagen door de Curaçaose Ontvanger gestaakt.”
Het begon allemaal met een post in januari 2023 van Financiënminister Javier Silvania (MFK) op zijn Facebookpagina. Alle belastingschulden van 2017 en ouder die burgers en bedrijven op Curaçao nog hadden, werden - of waren al - uit het systeem van de fiscus verwijderd. Zelf sprak de bewindsman van ‘opschoning invorderingsbestand 2017 en ouder van de Ontvanger’. Silvania adviseerde belastingplichtigen om hun debiteurenkaart op te vragen en te controleren of er inderdaad geen oude belastingschulden meer openstaan.
Deze krant verzocht bij herhaling om een beslisdocument, maar het antwoord daarop bleef uit. Toen de Ontvanger erom werd gevraagd, verwees deze in verband met informatie over de besluitvorming naar de ministerraad (MFK/PNP).
De kwestie kreeg ook de aandacht van de Tweede Kamer. Vooral nadat bekend werd dat het Openbaar Ministerie (OM) over de kwestie het gesprek was aangegaan met minister Silvania. Van Huffelen nu: ,,Het betreft oudere aanslagen van voor 2018, aanslagen die in het verleden ambtshalve zijn opgelegd aan belastingplichtigen die zijn ontbonden en vereffend of die niet meer op Curaçao woonachtig zijn, dan wel aanslagen die zijn verjaard.”
Aanslagen naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek, schulden van een miljoen of hoger die door de belastingplichtige wel kunnen worden betaald en aanslagen waarvan de verschuldigde bedragen reeds op een derdenrekening zijn gestort, ‘worden nog steeds actief ingevorderd’. Aldus de staatssecretaris.
,,Curaçao verwijst in dit verband naar onderzoeken van de Oeso waarbij de kans dat oudere aanslagen succesvol worden ingevorderd afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Curaçao geeft aan te verwachten dat de wijziging van het invorderingsbeleid een positief effect zal hebben op de belastingcompliance, omdat in geval van betalingsverzuim sneller actie kan worden ondernomen door de Belastingdienst.”
Uiteraard zou het eveneens invorderen van oude belastingschulden bijdragen aan het op orde krijgen van de overheidsfinanciën, vervolgt Van Huffelen. De zogenoemde belastingcompliance is een onderdeel van het Landspakket met hervormingen onder thema Belastingen.
De staatssecretaris herinnert eraan in de laatste Uitvoeringsrapportage over de voortgang van de hervormingen de Kamer al te hebben geïnformeerd over de samenwerking tussen de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) en Curaçao en dat de voortgang van een ander deel van de hervormingen op dit thema ‘een punt van zorg is’. ,,Ik ga hierover in gesprek met Curaçao in de aanloop op de volgende uitvoeringsagenda die eind juni zal worden vastgesteld.”

Bestanden eerder ook opgeschoond
In het verleden, in 2015, zijn de debiteuren- en invorderingsbestanden van de Curaçaose Ontvanger op een vergelijkbare wijze opgeschoond, legt Van Huffelen uit. ,,Vóór de periode van het Landspakket was Nederland niet betrokken bij de belastingcompliance.”
Binnen het Landspakket wordt sinds 2020 gewerkt aan verhoging van de belastingcompliance en aan het optimaliseren en moderniseren van de Belastingdienst om de efficiëntie van de inning te verhogen. ,,Daarmee kan de aanleiding tot opschoning worden weggenomen. Op dit vlak heeft Curaçao inmiddels voortgang geboekt, waardoor de belastingbaten in 2022 hoger waren dan begroot.”
De staatssecretaris wijst erop dat de fiscale aangelegenheden een autonome aangelegenheid is van de landen van het Koninkrijk. Waar nodig en waar door Curaçao verzocht, wordt door TWO ondersteuning geboden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.