Nieuw onderwerp op het Vierlandenoverleg volksgezondheid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor het eerst zal op het Vierlandenoverleg volksgezondheid stilgestaan worden bij een nieuw onderwerp, namelijk het slavernijverleden.

vierlanden,,Dit met de bedoeling om af te tasten of er collectieve interesse is van de vier landen om dieper op dit onderwerp in te gaan en op de mogelijke consequenties van het slavernijverleden op de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van de bevolkingen van Bonaire, Statia en Saba (BES-eilanden), maar ook van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS landen)”, zo heeft de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK) in zijn openingsspeech van het Vierlandenoverleg aangegeven. Het Vierlandenoverleg gezondheidszorg is gisteren van start gegaan. De ministers van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de staatssecretaris van Nederland en de BES-eilanden, respectievelijk, Silvania, Danguillaume Oduber, Omar Ottley en Maarten van Ooijen, zullen spreken over de voortgang van verschillende onderwerpen die ook vorig jaar op Aruba al op de agenda stonden. Deze onderwerpen zullen door acht vorig jaar ingestelde werkgroepen worden gepresenteerd. Zij spreken over hun taken, hoe ver ze zijn gekomen en de uitdagingen waarmee ze te maken hebben gehad. Ook zullen de taakgroepen komen met voorstellen over hoe zij de doelstellingen zien voor het komend jaar. Hier tekenen de vier ministers vrijdag voor.
Gisteren is aandacht geweest voor preventie, lifestyle en gezondheidsbeleid. Ook is gepraat over de capaciteit van zorgpersoneel en ministersplaatsen, bedoeld om de Caribische studenten een studieplek toe te wijzen. Op de eerste dag is tot slot wetgeving voor de Geestelijke Gezondheidszorg aan de orde gekomen.
Vandaag wordt gesproken over de implementatie van de Internationale Gezondheidsregeling. Dit is een juridisch bindend instrument van het internationaal recht dat als doel heeft te beschermen tegen de internationale verspreiding van ziekten en die te voorkomen. In verband hiermee is pandemische paraatheid ook een onderwerp dat aan de orde komt en wordt verder van gedachten gewisseld over de voorbereidingen op en samenwerking bij crises en rampen in de regio. Morgen staat geheel in het teken van de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA). Silvania legt hier nog over uit: ,,In de context van de samenwerking tussen de deelnemende ziekenhuizen van de DCHA is het streven om te komen tot meer intensieve samenwerking op uiteenlopende gebieden, met als doel het bevorderen van de doelmatigheid en kwaliteit en duurzaamheid van de zorg in de regio. Reeds bestaande gebieden van samenwerking worden voortgezet en uitgebreid, met inbegrip van gezamenlijke inkoop, opleidingen, voorbereiding op rampen en een doelmatige organisatie van de ziekenhuiszorg op de (ei)landen.”
De conclusies en gemaakte afspraken op Aruba waren onder meer: investeren in een surveillancesysteem voor overdraagbare en niet overdraagbare aandoeningen; samenwerken ten behoeve van de inkoop van geneesmiddelen en medisch materiaal in voorbereiding op een pandemie of een ramp in de regio; uitwisselen van kennis van interventies ter bevordering van gezondheid; het tot stand komen van een structuur of een systeem en opstarten van een traject waardoor studenten uit het Caribisch deel, een medisch specialisme in heel het Koninkrijk kunnen afronden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.