Oud-minister doet aangifte tegen Statenvoorzitter

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Voormalig PAR-lid en minister, Marilyn Alcalá-Wallé, heeft gisterochtend aangifte gedaan tegen Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta en de secretaris van PAR Kimberly Ascencion voor het aanzetten tot het plegen van valsheid in geschrifte ‘om het democratische proces te ondermijnen’.
alcalawalleBegin deze week heeft Alcalá-Wallé - zo schrijft ze in haar aangifte - in de media vernomen dat er met het vertrek van Jeser El Ayoubi een opengevallen plaats in de Staten van Curaçao is ontstaan. ,,Conform het Kiesreglement Curaçao dient de voorzitter van het Hoofdstembureau de gekozene per brief aan het adres van gekozene kennis te geven dat hij/zij blijkens het besluit van het Hoofdstembureau gekozen is verklaard tot lid van de Staten van Curaçao. Ondergetekende respecteert de democratie alsmede de beginselen van het Kiesreglement Curaçao en heeft nog niet via het Hoofdstembureau vernomen dat zij gekozen is verklaard tot lid van de Staten”, aldus Alcalá-Wallé, die vorig jaar afstand heeft genomen van de gele partij. Bij de vorige verkiezingen in 2017 stond zij op nummer drie van de kandidatenlijst en behaalde toen 522 stemmen.
Alcalá-Wallé heeft afgelopen woensdag wel een conceptschrijven gevonden in haar brievenbus, waar zij door de secretaris van de PAR, Kimberly Ascencion, in samenspraak met de voorzitter van de Staten Ana-Maria Pauletta wordt geïnstrueerd om een brief te tekenen, te scannen en te mailen naar hun adres, waarin zij moet tekenen dat zij de opengevallen plaats in de Staten niet accepteert. ,,De bedoeling van de voorzitter was om de democratie bewust te ondermijnen en á priori eigenhandig te kiezen wie de opengevallen plaats in de Staten zal innemen”, zo beschuldigt Alcalá-Wallé Statenvoorzitter Pauletta. ,,Dit werd tevens openlijk in de media verkondigd, getuigend van zeer weinig respect voor het democratische proces. De tekst van de conceptbrief ging in op een onderhoud van de voorzitter van de Staten, waar ondergetekende niet van op de hoogte is, noch was. En toch werd ondergetekende geïnstrueerd om een dergelijke brief te ondertekenen, hetwelk valsheid in geschrifte impliceert.”
De voormalige PAR-ista eindigt haar schrijven met het uitdrukkelijke verzoek aan het Openbaar Ministerie om zowel Pauletta als Ascencion ‘strafrechtelijk te vervolgen voor de schending van de Landsverordening Kiesreglement Curaçao’.
Alcalá-Wallé brak vorig jaar juli met de PAR omdat zij zich in de steek voelde gelaten door de partij waar zij zich drie jaar voor heeft ingezet. In februari trad zij al af als minister van Onderwijs, nadat het Openbaar Ministerie had aangegeven haar strafrechtelijk te zullen vervolgen voor het overtreden van de wet Integriteit (kandidaat-)ministers, ofwel de screeningswet. ,,Daarna heb ik geen enkele steun van de partij mogen ontvangen”, zo schreef Alcalá-Wallé toen bitter in een brief aan het PAR-bestuur. ,,Pas toen ik weer in beeld kwam als opvolgend Statenlid (na het overlijden van William Millerson, red) werd ik benaderd. Niet om mij te steunen, maar met het verzoek afstand te nemen van het Statenlidmaatschap en het recht dat ik hierop had volgens het Kiesreglement. Want een onderzoek tegen mij, zou de partij kunnen schaden.” Ze vindt het niet getuigen van eerlijkheid dat haar nimmer gevraagd is wat de partij voor haar kan betekenen. ,,Dat doet mij veel pijn, want ik dacht dat we #huntu (samen) waren in goede en slechte tijden. In moeilijke tijden kom je erachter wie je werkelijk steunt. Er rest mij niets anders dan direct mijn ontslag te nemen bij de partij. Niet omdat de partij anders besmeurd blijft, want ik heb een schoon geweten, maar omdat het niet zo kan zijn dat iemand gebruikt wordt in goede tijden, maar in de steek gelaten wordt in moeilijke tijden. Bij zo’n organisatie wil ik niet horen. Weet dat ik altijd in het belang van het Land en de bewoners heb gewerkt en dat ik dit nu en in de toekomst zal blijven doen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).