Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als alle tien de oppositieleden voet bij stuk houden en niet naar de Statenvergadering komen, dreigen urgente wetsvoorstellen niet behandeld te kunnen worden. Dan kan Curaçao niet voldoen aan de voorwaarden bij eerdere financiering door Nederland.


wetgevingHet gaat om drie wetten waarover de Raad van Advies in december al advies heeft uitgebracht: (1) de ontwerp-Landsverordening tot regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers); (2) de ontwerp-Landsverordening tot regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten); (3) de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten). Het laatste wetsvoorstel bepaalt dat directeuren van stichtingen en nv’s van de overheid niet meer dan 130 procent van het salaris van een minister mogen verdienen. 
Daarnaast is er de wetgeving voor de algemene bestedingsbelasting (abb) die eigenlijk al per 1 januari dit jaar van kracht moest gaan. Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) zei eerder nu te mikken op ‘het eerste kwartaal van 2021’. De Sociaal-Economische Raad (SER) uitte eind december kritiek op het wetsontwerp vanwege de negatieve gevolgen voor de economie in 2021 met een extra krimp van ongeveer 1 procent en het wegvallen van 550 arbeidsplaatsen.
Dan is er nog de wetgeving voor de vervroegde vrijwillige uittreding (VVU) van ambtenaren. Het voorstel is 15 december naar de Raad van Advies gestuurd. De regering heeft vanwege de urgentie om een spoedbehandeling gevraagd, schreef minister Armin Konket (BPD) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) eind december in antwoord op vragen van de Statenleden. Konket ging er toen vanuit de wet ‘in de loop van januari’ aan de Staten te kunnen aanbieden.
Om een Statenvergadering door te kunnen laten gaan, moeten minimaal 11 van de 21 parlementariërs aanwezig zijn. Nu Jeser El Ayoubi zijn ontslag heeft ingediend als PAR-Statenlid zijn er slechts 20 Statenleden beëdigd: tien van de coalitie en tien van de oppositie. De oppositieleden zeiden niet mee te willen werken aan het opvullen van de vrijgekomen zetel en niet bij de vergadering aanwezig te zullen zijn waar de geloofsbrieven van Emmilou Capriles worden behandeld. Donderdag kwam geen van de tien leden opdagen, terwijl het Hoofdstembureau de geloofsbrieven van het beoogd PAR-Statenlid nog niet heeft ingediend bij Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta. De vraag is of de oppositiepartijen MFK, KdNT en MP en onafhankelijke leden Rennox Calmes en Jaime Córdoba om andere redenen tot een boycot hebben besloten.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).