Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) zal steeds meer een beroep willen doen op de burgers om mee te helpen met het bestrijden van de criminaliteit. Dat was de boodschap van de onlangs aangetreden procureur-generaal (PG) Roger Bos.

pgbos
Want wat hem in zijn eerste maanden vooral is opgevallen is het gemis aan maatschappelijke verontwaardiging en een kritische massa. ,,Er gebeurt wat, er is ophef over, en daarna ebt het weg”, aldus de PG. En waar dat aan ligt? Volgens Bos aan het hebben van lage verwachtingen, geen vertrouwen in de instituties die - in dit geval - de veiligheid moeten waarborgen. Ook ziet de PG een bepaalde somberheid, burgers die murw zijn geslagen. ,,Het is dus belangrijk dat enerzijds de instituties betrouwbaar zijn en dat de bevolking meer participeert. Zo is het van belang dat er meer informatie gedeeld wordt. Dit is dan ook het speerpunt van 2018. Er is veel informatie aanwezig bij mensen die zwijgen. Maar, kijk nou in zo’n zaak als de schietpartij bij Spoonz, door het vragen om tips en het tonen van foto’s van de daders is het gelukt een van hen op te pakken. Het is belangrijk dat mensen het gevoel krijgen dat als ze een tip geven deze ook serieus genomen wordt en ook ergens toe leidt”, aldus Bos.
,,Iedereen is het erover eens dat rond de kring van verdachten/daders altijd een groep is die beschikt over cruciale informatie. Het is de taak van de politie om hen op te pakken, het is onze gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid ook als betrokken burger om die informatie te ontsluiten. Via de WhatsApp-groepen en sociale media gaat er veel informatie rond. Vaak relevante informatie, camerasystemen die op veel plaatsen hangen voegen daar objectieve beelden aan toe. Als de politie daarover kan beschikken, kunnen veel meer misdrijven worden voorkomen of opgelost. Daar spelen partners en de burger een cruciale rol in. Daarmee kan de criminaliteit samen bestreden worden.” Als voorbeeld geeft de PG het beschoten meisje van 13 jaar in Brievengat. Bos: ,,Daar waren twee jongens van 14 en 15 jaar bij betrokken. Het wapen is spoorloos. Daar moeten toch mensen, familie, vrienden of buren meer vanaf weten?” Om meer informatie te kunnen delen is er een informatiecentrum ICC opgezet door het OM, waar partners hun info brengen en delen.
Maar de maatschappelijke betrokkenheid is nodig op een breed vlak. Bos noemt het gedrag in het verkeer. ,,Het opleggen van verkeersboetes en het afdwingen van betaling hiervan levert wat op. Ook op milieugebied moeten we meer samenwerken. De minister van Gezondheid heeft een beleid ontwikkeld om dit steviger aan te pakken. Er zijn veel organisaties die op dit gebied hard aan de weg timmeren. Belangrijk is om hen samen te brengen en de krachten te bundelen en om elkaar, de samenleving op te voeden. We moeten elkaar kunnen aanspreken op fout gedrag, er moet een mentaliteitsverandering komen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).