Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De winst na belastingen van MCB Groep, de grootste bankinstelling van de Dutch Caribbean, zal minder zijn dan voorgaande jaren, maar nog altijd wel zo’n 100 miljoen gulden bedragen.

mcb
Dat bevestigt directielid Michael de Sola naar aanleiding van berichtgeving maandag in ochtendblad Vigilante ‘Pániko na MCB’, de volgende dag direct gevolgd door een correctie aan de hand van een vraaggesprek met het management.
Tegenover het Antilliaans Dagblad laat president-directeur Lionel ‘Chicu’ Capriles weten dat ‘er geen enkele reden is voor paniek’ en ‘wij betreuren daarom dat een krant onzekerheid creëert door informatie te publiceren die niet gebaseerd is op de waarheid’. ,,Ons financiële jaar 2017 was minder goed dan het jaar 2016, maar het was zeker geen slecht jaar voor ons”, aldus Capriles.
Volgens de Papiamentstalige krant heeft orkaan Irma op Sint Maarten ook de MCB hard getroffen, nadat vorige week bekend is geworden dat RBC Royal Bank mede in verband met Irma over het gebroken boekjaar tot en met oktober 2017 een verlies van 117 miljoen realiseert (grotendeels toe te schrijven aan genomen voorzieningen, die bij meevallers worden omgezet in een vrijval met een gunstig effect voor het volgende boekjaar, red.).
Er zou tijdens een meeting met MCB-personeel gezegd zijn dat gekort zal moeten worden op bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden, aldus Vigilante. Op Aruba zou dit onder de werknemers van MCB-dochter Caribbean Mercantile Bank (CMB) slecht zijn gevallen, die daarop de vakbond FTA hebben benaderd.
Ook directeur De Sola legde gisteren in gesprek met genoemde krant uit dat 2017 weliswaar niet het beste jaar van Maduro & Curiel’s Bank was, maar dat de MCB Groep wel degelijk ‘een gezonde winst’ heeft geboekt. De definitieve cijfers over de periode tot en met 31 december worden door accountant KPMG nog gecontroleerd en zullen naar verwachting in april worden gepubliceerd.
MCB was in topjaar 2013 goed voor een winst na belastingen van 146,6 miljoen. Daarna volgden twee jaren van ruim 140 miljoen winst en in 2016 bedroeg de winst 128,4 miljoen. Ter vergelijking: tien jaar eerder, in 2006, werd nog een rendement behaald van 93,4 miljoen.
De verwachte ongeveer 100 miljoen over 2017 is zo bezien een redelijk goed resultaat. Zeker als wordt meegenomen dat ook MCB met dochter Windward Islands Bank (WIB) op de Bovenwinden een moeilijk jaar had, nadat Irma begin september toesloeg en voor aanzienlijke schade zorgde.
De bank gaf particuliere klanten gedurende zes maanden rentevrijstelling. Dat loopt eind februari af, maar al die tijd is dus geen rente in rekening gebracht. ,,De commerciële klanten hebben wij drie maanden respijt gegeven. In die periode hoefden ze niet te betalen, maar werd de rente geaccumuleerd. Per geval hebben wij daarna bekeken wat zij wensten: verlengen of een andere regeling, afhankelijk van hun situatie”, zegt De Sola tegen het Antilliaans Dagblad vanuit Sint Maarten, waar hij en Capriles gisteren waren om ook op dit eiland ‘interactief en persoonlijk met onze collega’s te communiceren’. Overigens ziet WIB dat de zaken op Sint Maarten langzaam weer normaliseren.
De Sola erkent tegenover Vigilante dat even door de leiding is overwogen de arbeidsvoorwaarden van het personeel - 1.460 alles bij elkaar, van wie 865 op Curaçao - aan te passen, maar door president-directeur Capriles is later schriftelijk aangegeven dat daarvan wordt afgezien.
Tijdens de bijeenkomst met medewerkers was duidelijk dat er onder een deel van het personeel de vrees bestond dat sommige banen zullen verdwijnen, maar volgens De Sola zal niemand zijn of haar betrekking kwijtraken.
Er verandert wel veel in het bankwezen, vooral omdat er steeds meer elektronisch wordt gebankierd. Bij een deel van de filialen zal het vaker minder druk zijn, zijn er kortere rijen, omdat rekeninghouders steeds meer aan online banking doen. Maar na de sluiting van de (enige) branche op Saba en op Curaçao de filialen WTC (World Trade Center) en in de Free Zone, blijven alle andere kantoren open. Bij het filiaal Colon wordt straks na de opening van het nieuwe ziekenhuis HNO juist een grotere toeloop verwacht.
Op Aruba heeft een deel van het CMB-personeel de landsbemiddelaar ingeschakeld in een poging om de vakbond FTA (Federacion di Trahadornan di Aruba) namens de werknemers op te laten treden. Het referendum daarover moet nog plaatsvinden.
De directie van moedermaatschappij MCB is van mening dat toetreding van een vakorganisatie niet zal worden gedwarsboomd, maar in één adem wordt daaraan toegevoegd dat de zin van een vakbond niet wordt ingezien. De arbeidsvoorwaarden bij CMB/MCB behoren al tot de beste binnen de bancaire sector.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).