Ziekenhuis heeft kosten zorgproductie beter onder controle.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het aantal verpleegdagen en de gemiddelde ligduur in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn zichtbaar afgenomen de afgelopen jaren. Mede daarom heeft het ziekenhuis de kosten voor de zorgproductie beter onder controle.

beddensehos
Zo blijkt uit een recente presentatie van Franke Scheper namens de Raad van Bestuur (RvB) van het Sehos. Het Antilliaans Dagblad vroeg de informatie op en analyseerde de cijfers.
Voor 2017 gaat het Sehos uit van circa 77.000 verpleegdagen. Dat waren er vorig jaar met 89.459 nog beduidend meer, terwijl dit aantal in de jaren ervoor nog boven de 90.000 uitkwam met een piek van 95.312 verpleegdagen in 2013. De hoeveelheid opnames fluctueert tussen 16.500 (dit jaar) en 17.500 (in 2014).
Het Sehos is, zo wordt duidelijk, steeds beter in staat de kosten voor zorgproductie te beheersen. Deze komen over 2017 naar schatting uit op 148,9 miljoen gulden en daarmee op het laagste niveau afgezet tegen de voorgaande vier jaren.
Ter vergelijking: in 2016 bedroeg de zorgproductie nog 150,2 miljoen. In 2015 was dit 158,4 miljoen. En in 2014 werd zelfs 166,5 miljoen uitgegeven aan zorg. Het gaat dan om verpleging, diagnostisch, therapeutisch, en medische en verzorgingsmiddelen. Met name ten aanzien van deze laatste categorie - medische en verzorgingsmiddelen - zijn de zorgproductie-uitgaven teruggedrongen.
Een overzicht van het zorgaanbod laat zien dat het Curaçaose ziekenhuis de beddencapaciteit flink heeft teruggebracht van nog 397 bedden in 2011 tot 317 vandaag de dag. De beddenreductie is met name in september 2016 doorgevoerd. Met Hospital Nobo Otrobanda (HNO) gaat deze capaciteit nog vérder terug: tot 300 bedden.
De beddenreductie is vooral zichtbaar bij de Algemene Verpleging - namelijk van 282 tot 200 bedden - en dan met name ‘beschouwend’ (160 eerst naar 103 bedden nu), maar ook ‘snijdend’ (van 112 teruggebracht tot 87 bedden). Er zijn voor de dagbehandeling nu nog 10 bedden beschikbaar, maar dat worden er met het nieuwe ziekenhuis HNO bijna vier keer zo veel: 38. Een duidelijke verschuiving naar meer dagbehandeling.
Bij de specialistische afdeling Moeder en Kind is de capaciteit vrij stabiel gebleven met 84 bedden (was 87), maar deze gaat in de HNO-situatie wel terug naar 72 bedden. En bij de Intensieve Zorg bedraagt het aantal intensive care-bedden 8 (waren er 7 in 2011) en dat worden er in HNO 10.
Daar staat tegenover dat er een verschuiving plaatsvindt van specialistische harthulp (CCU en EHH) naar 6 medium care-bedden in het nieuwe ziekenhuis. Psychiatrie telt 15 bedden; bij HNO zijn dat er 14. Het nieuwe ziekenhuis beschikt straks wel over een penitentiaire afdeling voor gevangenen met 2 bedden (Sehos heeft geen speciale faciliteiten voor gedetineerden/criminelen).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).