Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - Een honderdtal landbouwers en veehouders heeft gistermiddag in House of Change in Colon gedebatteerd over de duurzame ontwikkeling van hun sector.

landbouwconferentie Dit naar aanleiding van de presentatie van minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur.
De minister had een uitnodiging laten uitgaan naar alle ondernemers in de landbouw en veeteelt op Curaçao om naar haar visie te komen luisteren en hun commentaar te geven. De input van de betrokkenen is van groot belang voor het vaststellen van nieuw beleid, zo had Camelia-Römer vooraf aangekondigd.
Volgens de visie van de minister komt er op Curaçao meer aandacht voor een gezonde levensstijl. Essentieel hierbij is verse voeding, bij voorkeur lokaal geproduceerd, waarbij het productieproces bekend is, onder toezicht van de overheid gecontroleerd kan worden en in goede banen kan worden geleid, zo stelt Camelia-Römer. De minister wil het ongecontroleerd gebruik van bestrijdingsmiddelen aanpakken, om de gezondheid van de bevolking te beschermen, en zegt te streven naar meer biodiversiteit, een grotere variatie aan gewassen op Curaçao. Zij benadrukt dat zij positieve veranderingen wil bewerkstelligen, om armoede te bestrijden, en voor verbetering van het welzijn van de bevolking. ,,Door initiatieven op het gebied van welness te ontwikkelen, en hiervoor steun en aandacht te vragen binnen de gemeenschap.”
Het was druk, gistermiddag in Colon, de zaal van House of Change liep vol. De minister wees de toehoorders erop, dat 65 procent van de bevolking van Curaçao kampt met overgewicht, en dat er bij een aanmerkelijk deel van hen sprake is van ziekelijk overgewicht, of obesitas. Om de gezondheidsrisico’s van deze groep te verminderen, is het van belang dat er meer lokaal geproduceerde groenten en fruit tegen een redelijke prijs beschikbaar komen, zo benadrukte de minister. ,,Momenteel vertegenwoordigt de lokale productie slechts een procent van het totale aanbod. Afgelopen jaar heeft Curaçao voor 160 miljoen gulden aan agrarische producten geïmporteerd. Dat betekent, dat er veel mogelijkheden zijn voor groei van de lokale agrarische sector.”
De presentatie van de minister en het daarop volgende debat maakten duidelijk dat voor de duurzame ontwikkeling van de landbouw en veeteelt op Curaçao een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is, met betrokkenheid van verscheidene ministeries. Zo is diefstal van vee, machines en landbouwproducten een van de grootste zorgen van de ondernemers. Minister Camelia-Römer zegde toe de minister van Justitie hierover te zullen raadplegen. Een ander punt van zorg is gebrek aan zoet water, bij veel boeren zijn de waterputten nagenoeg leeg. Een nieuw probleem is verzilting van het grondwater; als gevolg van klimaatverandering stijgt de zeespiegel en komt zout zeewater terecht in het grondwater, waardoor dit nutteloos wordt voor de landbouw. Waterbeheer op Curaçao is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De visie en plannen van minister Camelia-Römer raken ook de portefeuilles van de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid, de minister van Economische Ontwikkeling en vallen mede onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De visie van minister Camelia-Römer is in lijn met het rapport van de Verenigde Naties uit 2013, waarin gesteld wordt dat kleinschalige landbouw hét instrument is om armoede te bestrijden, voedselzekerheid te garanderen en welzijn en gezondheid te verbeteren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).