Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regiezitting gisteren tegen president Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) kreeg een behoorlijk inhoudelijk karakter. Dat werd veroorzaakt door het zogenoemd preliminair verweer van advocaat Niels van der Laan, de Nederlandse raadsman van Tromp.

OPPolitiek proces TrompIn een bijna anderhalf uur durend betoog wilde hij aantonen dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Volgens het OM was het verweer ‘ontijdig en ongegrond’.
Rechter Tjarda van der Spoel zal vanochtend zijn beslissing bekendmaken over de ontvankelijkheid van het OM. Dat kan positief of negatief zijn voor het OM, maar ook het aanhouden van de beslissing. Aan het eind van de regiezitting liet de rechter wel weten dat er ‘ernstig rekening gehouden moet worden met een inhoudelijke behandeling’ in oktober of november.
Uit het hele onderzoek en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen blijkt volgens Van der Laan dat het OM politiek gemotiveerd was om Tromp te vervolgen. De advocaten - naast Van der Laan wordt hij verdedigd door Mirto Murray - zeggen dat het OM een stok heeft gezocht om mee te slaan, omdat Nederland de CBCS-president weg wilde hebben: ,,Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), waarvoor Nederland 22 miljoen beschikbaar heeft gesteld om de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld te bestrijden, is hiervoor ingezet. Maar daarvoor kwalificeert dit onderzoek niet.”
De politieke achtergrond voor de vervolging blijkt volgens hem ook uit de manier van handelen en communiceren door het OM. ,,Ze begeven zich op fiscaal glad ijs, hebben niet overlegd met de fiscus en hebben ontlastende stukken niet toegevoegd aan het dossier.” Dat laatste kan altijd nog, zei Van der Werff.
De officier zei niet in te zien wat voor een politieke agenda justitie zou kunnen hebben in de zaak. De meeste argumenten die de verdediging aanvoert, zijn volgens hem al in de bezwaarschriftprocedure aan de orde geweest en ‘te licht bevonden’. ,,Bovendien is Tromp echt niet de enige hoogwaardigheidsbekleder die in onderzoek is.” Er is geen sprake van een lijstje personen tegen wie door TBO een onderzoek moet worden gedaan.
Aanvankelijk bepleitte de raadsman ook dat de dagvaarding nietig verklaard moest worden. Maar na de reactie van officier van justitie Henk van der Werff werd dat verzoek ingetrokken. Het bleek te berusten op een misverstand, dat ook persoonlijke uitgaven van Tromp tot de aanklacht behoren. Van der Werff verduidelijkte dat die uitgaven alleen werden genoemd om aan te geven hoe Tromp met de pensioengelden omgaat. ,,Dan blijft alleen de kwestie rond ETP over en daar zijn we klaar voor”, zei Van der Laan daarop.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).