Al het nieuws

Verslag Knops over liquiditeitssteun via artikel 25 Rft
Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Philipsburg - Sint Maarten zal in 2018 en 2019 liquiditeitssteun ontvangen tot een maximaal bedrag van 100 miljoen euro voor beide jaren.
Het is voor het eerst sinds de invoering van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) dat de Rijksministerraad (RMR) akkoord is gegaan met het toekennen van een lening ten behoeve van de gewone dienst.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De Sint Maarten Nature Foundation wil meer bekendheid geven aan haar milieuprojecten, door bezoekers van het eiland meer informatie te geven, in de hoop dat zij op hun beurt willen bijdragen aan de inspanningen voor natuurbehoud.

Lees meer...

 Van een onzer verslaggevers

Philipsburg/Den Haag - Samenwerking is van levensbelang voor een klein, kwetsbaar eiland als Sint Maarten. Internationale uitdagingen vormen een bedreiging voor het financiële systeem en een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling.

Lees meer...