Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Parlementariër Chris van Dam (CDA) maakt zich ernstig zorgen over de situatie in de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten en vraagt zich af of er inmiddels door de ministers van Binnenlandse Zaken, Rechtsbescherming en Defensie actie is ondernomen om de ‘explosieve’ situatie het hoofd te bieden.
pointblancheIn zijn Kamervragen over deze kwestie maakt Van Dam melding van Bondtehond.blogspot waarin de schrijver verslag doet van zijn recent bezoek aan het eiland en zijn gesprekken met gedetineerden over de gevangenis die in de volksmond ‘the Devil’s Rock’ wordt genoemd. De blogger noemt Point Blanche ‘een onmenselijke hel’ waar de mensenrechten worden geschonden en waar de gevangenen nog steeds in staking zijn om verbeteringen in hun leefomstandigheden af te dwingen. Hoewel er vele toezeggingen zijn gedaan, is er volgens de gedetineerden nog niets veranderd aan de wantoestanden, schrijft Bondtehond.
De blogger maakt tevens melding van geweldsincidenten binnen de muren van de gevangenis. Zo werden begin november twee gedetineerden uit de Dominicaanse Republiek onder bedreiging met een mes gegijzeld in hun cel. Eerdere incidenten met soms zelfs dodelijke afloop werden gemeld in 2014, 2016 en 2017. De gevangenen hebben volgens de blogger een lijst met twintig verbeterpunten ingeleverd bij de gevangenisdirecteur.
De situatie in de Pointe Blanche-gevangenis is inmiddels volledig onverantwoord aldus de blogger, die uit betrouwbare bron heeft vernomen dat ‘het personeel nu noodgedwongen zelf het vuil ruimt en de maaltijden uitdeelt omdat de gevangenen in staking zijn gegaan’, en dat het met de hygiëne binnen het complex nog erger is gesteld dan ‘normaal’.
Kamerlid Van Dam vraagt zich af of de ministers wel geïnformeerd worden over de wantoestanden, en of het waar is dat mariniers bij herhaling in de gevangenis zijn ingezet. Van Dam herinnert de ministers aan het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden vanwege de precaire situatie in de gevangenis onder supervisie van de Raad van Europa is geplaatst. Tevens wijst de parlementariër op het bericht van 9 november in deze krant waarin de situatie in de gevangenis ‘explosief’ werd genoemd.
Van Dam stelde al eerder vragen over deze kwestie. In augustus reageerde het Kamerlid op een artikel van 11 juli in deze krant waarin melding werd gemaakt van ‘dagelijkse schending van de rechten van gedetineerden’. In zijn tweede reeks Kamervragen vraagt Van Dam zich af of Sint Maarten zich wel houdt aan de destijds gemaakte afspraken voor verbetering van de leefomstandigheden van de gedetineerden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.