Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Een vijftienjarige leerling is vanwege zijn rol bij een recent geval van geweld op school door het gerecht veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van vijftien dagen in jeugddetentie, met een proeftijd van twee jaar en tachtig uur taakstraf. Dat meldt The Daily Herald.
schoolgeweldNormaal gesproken worden zittingen van jongeren onder de leeftijd van 17 jaar achter gesloten deuren gehouden, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft in dit specifieke geval om een opendeurzitting verzocht, aangezien het OM niet alleen de gerechtelijke autoriteiten, maar ook ouders, scholen en de gemeenschap in het algemeen wil betrekken bij de bestrijding van schoolgeweld.
De rechter zei dat hij de behoefte van het Openbaar Ministerie voor een openbaar debat over schoolgeweld begreep, maar ook de bezorgdheid van de verdediging Sjamira Roseburg over de privacy van haar cliënt. Op voorwaarde dat de anonimiteit van de verdachte werd gewaarborgd, stond de rechter het publiek en de media in de rechtszaal toe om de zaak bij te wonen.
Op 30 september vormden het politiekorps van Sint Maarten (KPSM) en het OM een taskforce om stakeholders samen te brengen om het aantal schoolgevechten onder de jeugd van Sint Maarten gezamenlijk te verminderen. De taskforce bestaat uit politieagenten, het managementteam van de politie en personeel van de jeugdafdeling, evenals personeel van het parket van de procureur-generaal. De taskforce streeft ernaar ouders en het grote publiek te informeren over hun rollen en verantwoordelijkheden als het gaat om schoolgevechten; resultaatgerichte bezoeken aan scholen af te leggen; en om overheidsinstellingen te ontmoeten om een multidisciplinaire preventieve aanpak te stimuleren.
Volgens de officier van justitie belast met deze zaak hebben de scholen in de omgeving van St. Peters te maken met een toenemend aantal agressieve en gewelddadige schoolgevechten. De verdachte in de zaak van afgelopen woensdag werd beschuldigd van mishandeling en bezit van een illegaal wapen, vermoedelijk een mes of een ander scherp voorwerp, tijdens een gevecht bij een tankstation op de L.B. Scot Road op 27 september. Hij maakte deel uit van een groep jongens in schooluniformen die een vader aanvielen, die zijn zoon van school had willen ophalen.
Het slachtoffer, een predikant van de Pinksterkerk, die zei dat hij zijn zoon leert niet te reageren op agressie en geweld, maar hulp te zoeken bij verantwoordelijke volwassenen, werd twee keer aangevallen toen hij probeerde zijn zoon en een andere minderjarige jongen uit elkaar te houden.
De verdachte ontkende aanvankelijk dat hij in dit geval de aanvaller was geweest, maar beelden verkregen van de videobewakingscamera's van het tankstation vertelden een ander verhaal. De jonge verdachte, die het hof vertelde dat hij monteur wil worden, gaf uiteindelijk toe dat hij de man twee keer buiten en binnen het tankstation had geslagen, op aandringen van een groep jongens. Hij bood zijn excuses aan het slachtoffer aan, die in de rechtbank een verklaring aflegde waarin hij zei dat hij moest vluchten en medische behandeling moest zoeken. De predikant accepteerde de verontschuldigingen van de verdachte en wenste hem het beste toe. Ook liet het slachtoffer weten dat hij hoopte dat hij ‘niet in aanraking komt met de verkeerde personen’. Aan het einde van de procedure nodigde hij de jongeman uit om zijn kerk te bezoeken.
De officier van justitie achtte de zaak bewezen en zei dat geweld in het St. Peters schooldistrict een grote zorg is. ,,Er is vanwege sociale media veel groepsdruk onder jongere kinderen. Dit is een gemeenschapsprobleem waaraan ouders, scholen en de overheid iets moeten doen. Wanneer het OM en de rechtbank ingrijpen, is het al te laat.”
Een van de maatregelen om schoolgeweld te beteugelen, is de recente heropening van het Miss Lalie Youth Care and Rehabilitation Centre, waar de gedaagde 15 dagen in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, evenals een aangepast schoolbussysteem en plannen om het Court of Guardianship te versterken. Advocaat Roseburg zei dat ze zich ook zorgen maakte over geweld op school en zei dat haar cliënt het slachtoffer was van groepsdruk.
Bij het uitspreken van het vonnis zei de rechter dat de verdachte een ‘belangrijke rol’ had gespeeld in de groep ‘agressieve kinderen’ die zich had gekeerd tegen een vader die zijn kind wilde ophalen. Hij benadrukte dat het gebruik van geweld tegen de wet is. ,,Je had je handen van anderen moeten afhouden en daarvoor ben je strafbaar”, zei hij tegen de jonge verdachte en waarschuwde hem dat als hij volwassen was geweest, hij een lange gevangenisstraf zou hebben gekregen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.