De aangifte die eind februari door 30 ‘bezorgde burgers’ werd ingediend bij het parket procureur-generaal bevat een chronologisch relaas van de gebeurtenissen bij en rond de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), die zo veel mogelijk met schriftelijke stukken wordt onderbouwd. In drie delen de in de aangifte beschreven gebeurtenissen met vermelding van de bijlagen, zonder de bijlagen te publiceren.


1) Op 27 oktober 2010, kort na het ontstaan van het Land Curaçao, stellen toenmalig premier Schotte en toenmalig minister van Justitie Elmer Wilsoe - in plaats van waarnemend hoofd VDC Rudy Sint Jago - Liza Dindial (hierna ‘Dindial’) onrechtmatig (namelijk zonder landsbesluit en zonder screening) als interim-hoofd VDC aan om de toenmalige ministersscreening af te ronden.
2) Op 28 oktober 2010 stellen Schotte en Wilsoe het hoofd VDC (Edsel Gumbs) op onheuse gronden op non-actief (zie vonnissen als bijlage toegevoegd).
3) Op 22 november 2010 schrijft Dindial, tegen de waarheid in, een brief gericht aan Schotte dat de screening van kandidaat-ministers plaatsvindt op basis van een questionnaire door de ministers in te vullen en niet op basis van een staat van inlichtingen (Bijlage 1). In werkelijkheid vond de screening echter gebruikelijk plaats op basis van inlichtingen verzameld door de Veiligheidsdienst en niet alleen op basis van een door de betrokken kandidaten zelf in te vullen questionnaire (vragenlijst). Door deze valse voorstelling van zaken is kennelijk opzettelijk het later uitgelekte memo waaruit blijkt dat er een divers aantal ministers toentertijd zwaar negatief gescreend waren buiten beschouwing gelaten (Bijlage 2).
4) Op 23 november 2010 weigeren zowel Schotte en Wilsoe gehoor te geven aan het rechtbankvonnis om Gumbs weer toe te laten tot de dienstlokalen (Bijlage 3, vonnis).
5) In november 2010 geeft Dindial de netwerkbeheerder opdracht alle binnen de VDC aanwezige inlichtingendata online beschikbaar te maken met een inlogcode voor Schotte. De netwerkbeheerder legt Dindial uit dat deze opdracht alleen van het hoofd kan komen na overleg met de Commissie van Toezicht (Hierna CvT VDC) en bovendien tegen alle regels en wetten in gaat. Dindial legt zich hierbij neer.
6) In het najaar van 2010 lekt het screeningsmemo uit (zie bijlage 2). Het memo heeft alle kenmerken van een kopie van het papieren origineel. Schaduwen van nietjes, streepjes van de scan, evenals aantekeningen en paraferingen van analist R.D. staan erop.
7) Op 23 november 2010 wordt Dindials aanstelling door de rechter als onrechtmatig beoordeeld (zie bijlage 3).
8) Op 21 december 2010 doet adjunct-directeur Rudy Sint Jago aangifte tegen VDC-teamchef Lourens Pietersz (hierna ‘Pietersz’) wegens het heimelijk achter de rug van de VDC om afreizen naar Sint Maarten om te vergaderen met Gerrit Schotte, George Jamaloodin en Theo Heyliger in het partijgebouw van Heyliger (bijlage 4, ambtsbericht officier van justitie dd. 17 februari noemt deze aangifte).
9) Schotte en Wilsoe weigeren op 23 december 2010 opnieuw gehoor te geven aan de uitvoering van een nieuw vonnis om het VDC-hoofd Gumbs weer toe te laten tot de dienstlokalen (Bijlage 5, vonnis).
10) Schotte tracht per brief van 30 december 2010 de in opspraak geraakte Pietersz gedurende het onderzoek terug te zetten binnen de VDC (bijlage 6).
11) In januari en februari 2011 trachten ook CvT VDC-leden Geomaly Martes en Eduardo Vlieg de voorzitter van de CvT mr. Hans de Boer, zonder succes, te doen bewegen de in opspraak geraakte Pietersz alsnog terug te brengen binnen de VDC (bijlage 7 en 7a).
12) Op 10 februari 2011 doet adjunct-directeur VDC Sint Jago een aanvullende aangifte tegen Pietersz. Ditmaal voegt hij verdacht sms-verkeer toe uit 2010 die Pietersz met George Jamaloodin onderhield. Die gaan onder anderen over verzoeken en aanbieden van geldleningen. De sms’jes gaan tevens over verzoeken tot geldleningen in ruil voor contraprestaties, die bestaan uit het leveren van vertrouwelijke VDC-informatie aan Jamaloodin (bijlage 8).
13) In februari 2011 wordt Sint Jago ziek. Hij wordt vervangen door Frank Calmero als crisismanager. Ook Calmero werd aangesteld door Schotte en Wilsoe, en, net als Dindial, tegen de regels in, ten onrechte niet eerst gescreend. Ook Calmero, net als eerder Dindial, geeft de netwerkbeheerder de opdracht de veiligheidsdienst data online en met inlogcode beschikbaar te maken voor Schotte. De netwerkbeheerder legt weer uit dat dit tegen alle regels en wetten ingaat en weigert zulks.
14) Op 24 mei 2011 wordt Michael Römer (hierna ‘Römer’) zonder screening (en hiermee onrechtmatig) aangesteld als assistent van Calmero.
15) Römer geeft de netwerkbeheerder, net als Dindial en Calmero, onbevoegd (hij is slechts de assistent van Calmero en niet bevoegd hiertoe) opnieuw de opdracht, de beschikbare inlichtingendienstendata online en met inlogcode beschikbaar te maken voor Schotte. Over de herhaalde pogingen van Dindial, Calmero en Römer zal de advocaat van een VDC-netwerkbeheerder hierover later, op 8 mei 2012, aan Antilliaans Dagblad en Radio Wereldomroep Nederland verklaren: ,,De Veiligheidsdienst van Curaçao (VDC) had in 2010 zo veel belastende informatie in bezit dat zij ernstig bezorgd was dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst.” (bijlage 9).
16) Hoewel Schotte, Dindial, Calmero en Römer verschillende pogingen ondernamen de VDC en andere inlichtingendiensteninformatie beschikbaar te maken voor Schotte, weet de netwerkbeheerder, ondanks grote druk, dat vooralsnog te voorkomen.
Uit de hiernavolgende acties lijkt vervolgens sprake van een doelgericht en vooropgezet plan om alsnog de beschikking te krijgen over alle informatie, alsook de tools in handen te krijgen die VDC-informatie te kunnen bewerken c.q. te verwijderen.
17) Schotte sluit in augustus 2011 in Colombia - zonder daartoe gerechtigd te zijn - een akkoord met een Colombiaanse inlichtingendienst (bijlage 10). Deze overeenkomst, naar zeggen van PR-man Ramsay Soemanta, betreft een overeenkomst op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast’ tussen de landen Curaçao en Colombia. Op de bijgevoegde foto van Soemanta zit Schotte aan tafel met onder andere een man in een uniform van Dipol. Schotte is niet gerechtigd om contracten buiten het Koninkrijk aan te gaan zonder toestemming van de Rijksministerraad en zonder hierin het ministerie van Buitenlandse Zaken te betrekken.
18) Schotte, Wilsoe, Römer, Calmero, Vlieg en Martes weigeren vervolgens (opnieuw) om gehoor te geven aan een vonnis om Gumbs terug toe te laten in zijn functie (bijlage 11, vonnis).
19) Daarentegen wordt VDC-hoofd Gumbs op 8 september 2011 opnieuw de toegang tot de dienstlokalen en het dienstgebouw ontzegd. Voor de vierde keer op rij worden de uitspraken van de rechtbank niet gerespecteerd. Gumbs wordt dus tegen gerechtelijke uitspraken in systematisch geweigerd zijn functie uit te voeren en klaarblijkelijk moet er per se iemand anders in zijn plaats komen.
20) Op 20 september 2011 gebeuren er zaken bij de VDC die de hele samenleving alsmede inlichtingendiensten in het buitenland doet opschrikken, als twee conceptverslagen van de ombudsman over de VDC-netwerkbeheerder uitlekken (bijlage 12a en 12b). Blijkens het in klad opgesteld verslag in zowel Nederlands als Papiaments, dwingen Calmero en Römer op 20 september 2011 de IT- netwerkbeheerder om in strijd met artikel 30 LVDC geheime gegevens te verstrekken aan hem onbekende Colombianen, die zich weigerden tegenover de netwerkbeheerder te identificeren. Een en ander diende volgens Calmero en Römer te gebeuren in opdracht van Schotte. De specifieke vragen die de netwerkbeheerder moest beantwoorden, betreffen technische toegang tot en over het informatienetwerk en de inlichtingendatabase. Calmero en Römer lieten de netwerkbeheerder vervolgens alleen met de hem onbekende mensen om hem vrij alle vragen hierover te kunnen stellen. Als gevolg kregen derden (Calmero, Römer, Schotte en de Colombianen) essentiële en zeer geheime netwerkinformatie van het VDC-systeem in handen.

 

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.