De aangifte die eind februari door 30 ‘bezorgde burgers’ werd ingediend bij het parket procureur-generaal bevat een chronologisch relaas van de gebeurtenissen bij en rondom de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), dat zo veel mogelijk met schriftelijke stukken wordt onderbouwd. In drie delen de in de aangifte beschreven gebeurtenissen met vermelding van de bijlagen, zonder de bijlagen te publiceren.

21) Op 11 oktober 2011 verklaart Schotte tegenover de Staten dat oordeelsvorming van de Commissie van Toezicht (CvT) vrijwel onmogelijk is door voortdurend ontbreken van overeenstemming tussen de voorzitter De Boer en de beide andere leden, Soab-directeur Geomaly Martes en voorzitter Bezwaaradviescommissie Eduardo ‘Dito’ Vlieg (bijlage 13, pagina 12 e.v.).
22) Op 17 oktober 2011 wordt het screeningsmemo (‘memo’) opnieuw gepubliceerd. Ditmaal door De Telegraaf, waarna de memo nogmaals door de Curaçaose dagbladen wordt overgenomen. Opvallend is dat het dit keer dezelfde versie betreft, maar waarop nu de aantekeningen, streepjes en de initialen R.D. missen. Voor Schotte, Calmero en Römer wordt dit ‘lek’ als aanleiding gegrepen voor een ‘sporenonderzoek’. Even later geven ook CvT-leden Martis en Vlieg (gezien Schottes uitspraken van de week ervoor mogelijk zonder overeenstemming met voorzitter Hans de Boer) aan VDC crisismanager Michael Römer toestemming voor een zogenaamd sporenonderzoek op de veiligheidsdienstsystemen. De reden van een sporenonderzoek vanwege ‘het lekken van de memo’ lijkt gezocht omdat de memo reeds een jaar geleden is gelekt en het bovendien nog steeds een scan van de originele papieren versie betreft. Waarom een sporenonderzoek uitvoeren op de computersystemen als het ‘lek’ evident een kopie betreft van een papieren stuk….
23) Op 29 oktober 2011 gebeuren er opnieuw zaken bij de Veiligheidsdienst die het daglicht niet lijken te kunnen verdragen. In het conceptverslag van de netwerkbeheerder tegenover de ombudsman: ,,Ik zei aan Chris om alles wat er gaande was te registreren. We zagen in de beveiligingscamera dat er mensen het kantoorgebouw naderden. Het waren Nederlands-Europese mannen en ik herkende een van de mannen als Benno die voor Forensic Services werkt. Chris had al hun gegevens en ID overgenomen en genoteerd zoals zijn taak is om een rapport te maken van iedereen die de dienst binnenkomt. Echter in opdracht van Calmero moesten deze gegevens vernietigd worden. Dit in strijd met de veiligheidsvoorschriften van de VDC. (..) De heer Römer vorderde van mij dat ik het password van het systeem moest afgeven (..) Alle informatie van de server van de Veiligheidsdienst werd gekopieerd en de harddisk van de ‘access control’ werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen (..) Ik zei aan Römer dat waar ze mee bezig zijn niet correct is omdat nu een bedrijf van buitenaf alle informatie van de dienst heeft. Er is nu een exacte kopie van alle gegevens van de Veiligheidsdienst sinds de oprichting van de dienst en ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de wereld zijn nu in handen van particulieren.”
24) De beide Nederlands Europese mannen waren Benno van Leeuwen van Forensic Services Caribbean (FSC) en Robbert Kouprie van Fox-IT (Nederland).

De situatie is dus dat geheime informatie aan verschillende derden beschikbaar gesteld is, namelijk zowel aan een aantal Colombianen als aan FSC en Fox-IT. Als gevolg van bovenstaande gedragingen kregen Calmero, Römer, Schotte en de vreemden ongelimiteerde en vrije toegang tot de access control en de netwerkinformatie binnen het VDC-systeem. Toegang tot de access control betekent niet alleen dat iedereen die je toestemming geeft bij de informatie kan, maar ook dat je het beleid en de regels van het netwerk kan aanpassen. En daarmee in de praktijk alle aan dat netwerk verbonden informatie ook kan bewerken en/of deleten.
25) De VDC-netwerkbeheerder stapt eind oktober 2011 naar de politie om melding van de misdrijven en wantoestanden binnen de VDC te doen.
26) Begin november 2011 meldt de netwerkbeheerder bovengemelde feiten ook bij de voorzitter van de Commissie van Toezicht, mr. Hans de Boer. Er komt een vertrouwelijk gesprek met De Boer alleen omdat de netwerkbeheerder stelt de beide andere commissieleden (Vlieg en Martis, red) niet te vertrouwen.
27) Op 17 november 2011 komt Calmero opeens met een persverklaring: ,,Degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het lekken van de memo zal strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. VDC heeft hiervoor aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). (..) Het praten over mijn werk en over onze Veiligheidsdienst is niet iets dat zomaar kan plaatsvinden. Maar wat er in dit geval heeft plaatsgevonden is zo ernstig, dat moet publiekelijk worden gecommuniceerd om zodoende het vertrouwen te herstellen in onze Veiligheidsdienst.” (Bijlage 14) Ook na deze verrassende wending (opheffing geheimhoudingsplicht, persverklaring VDC) en kennelijk zeer serieuze aangifte wordt niets meer van het OM vernomen.
28) Op 16 januari 2012 stapt de netwerkbeheerder nogmaals naar de politie om na zijn meldingen vanaf 29 oktober 2011 aanvullend aangifte te doen.
29) Op 18 januari 2012 wordt de VDC-netwerkbeheerder door Schotte en Römer (Calmero is inmiddels afgetreden), met behulp van het onderzoek van FSC en Fox-IT beschuldigd van diverse strafbare verdenkingen, 3 maanden de toegang tot de VDC-dienstlokalen ontzegd.
30) Op 23 januari 2012 meldt de VDC-netwerkbeheerder zich bij de ombudsman. De twee concept-verslagen in het Nederlands (korter) en Papiaments (uitgebreider) lekken uit. Uit de verslagen blijkt dat informatie van de VDC, maar ook van haar internationale contacten, aan Colombianen is gegeven en tevens aan twee personen verbonden aan privé-ondernemingen. Het verslag maakt melding van ondervraging van de netwerkbeheerder door Colombiaanse functionarissen, in opdracht van het voormalige interim-hoofd van de VDC, Frank Calmero, en zijn opvolger Michael Römer op 20 september 2011.
De netwerkbeheerder kreeg opdracht om zich bij het Breezes Hotel te melden, waar hij werd opgewacht door Calmero en Römer en de opdracht kreeg om met enkele Colombianen te praten. Hij werd naar een kamer gebracht waar hij verhoord werd door drie mannen en een vrouw. Van Calmero kreeg hij te horen dat het zou gaan om een vrouw die een hoge positie had bij Colombiaanse veiligheidsdienst. Van de Colombianen kreeg de netwerkbeheerder te horen dat hij hun namen niet hoefde te weten en deze actie voortvloeide uit een opdracht van premier Schotte. De netwerkbeheerder maakt verder ook melding van twee andere incidenten waarbij hij door zijn superieuren werd gedwongen om interne informatie van de VDC naar buiten te brengen. De eerste keer was op zaterdag 29 oktober toen hij zich bij Fort Amsterdam moest melden om door ‘Nederlands-Europese mannen’ verhoord te worden. De netwerkbeheerder moest het password van de VDC aan deze mannen geven en ook zijn medewerking verlenen opdat ‘alle in het bestand van de VDC opgeslagen vertrouwelijke informatie kon worden overgesluisd en opgeslagen op de gegevensdragers van de twee aanwezige heren’. Volgens de netwerkbeheerder werd alle informatie van de server van de Veiligheidsdienst gekopieerd en de harddisk van de ‘access control’ werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen. De medewerker verzette zich hiertegen en verklaarde tegen Römer dat het niet correct was dat een bedrijf van buitenaf alle informatie van de dienst heeft. In het rapport van de ombudsman pagina 3 bijlage 12a onderaan staat vermeld: ,,Er is nu een exacte kopie van alle gegevens van de Veiligheidsdienst sinds de oprichting van de dienst en ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de wereld zijn nu in handen van particulieren.”
31) Op 7 maart 2012 blijkt uit een mediaverklaring van mw. Emily Elhage dat zij het ombudsmanconcept juridisch heeft laten evalueren. In de verklaring komen verdenkingen van een aantal zeer ernstige misdrijven naar voren (Bijlage 15).
32) Ministers Schotte, Wilsoe en Jamaloodin verklaren tijdens een persconferentie op 4 mei 2012 over de ‘shut down’ van de VDC de schorsing van 4 VDC-medewerkers (inclusief de netwerkbeheerder die meldingen en aangifte had gedaan) die naar hun zeggen een ‘coup’ zouden hebben willen plegen. (Bijlage 16 a en b) Dat zou volgens Schotte, Wilsoe en Jamaloodin blijken uit het sporenonderzoek van Römer, FSC en Fox-IT, een onderzoek dat het predicaat ‘zeer geheim’ heeft meegekregen. De vier medewerkers zijn de adjunct-directeur Sint Jago, de analist van de memo, de netwerkbeheerder en een teamchef van Gumbs. De 4 VDC-medewerkers kunnen zich niet verdedigen tegen de openbare schorsing en beschuldigingen vanwege hun geheimhoudingsplicht. Schotte, Wilsoe en Jamaloodin uiten hun publieke aantijgingen desondanks in weerwil van het niet ontheffen van de geheimhoudingsplicht van de 4 VDC-medewerkers zodat er geen tegenspraak plaats kan vinden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.