Volgens Van Doorn ging hij confrontatie aan met Ansary

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voormalig ceo van Ennia, Gijsbert van Doorn, is op meerdere momenten de confrontatie met Hushang Ansary aangegaan en heeft - tevergeefs - geprobeerd zijn zienswijze op het gebied van onder meer beleggingen en solvabiliteit aan de orde te stellen.

ansaryvan doornHoewel Van Doorn heeft betwist dat hij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ennia en zich op het standpunt stelt dat hij door Ennia en de Centrale Bank CBCS ten onrechte werd en wordt betrokken in de procedure, die volgens Van Doorn feitelijk is gericht tegen Ansary, werd de oud-bestuurder eind vorig jaar toch veroordeeld. En wel tot betaling van ruim 15,5 miljoen aan schade.
Binnenkort verstrijkt de termijn om hoger beroep aan te tekenen. Voor het instellen van hoger beroep staat namelijk een wettelijke termijn van zes weken. Het ‘Ansary-vonnis’ werd op 29 november 2021 gewezen. De zes weken zijn komende maandag 10 januari 2022 voorbij.
Van Doorn, die apart van de overige gedaagden verweer voerde, is in twee perioden werkzaam geweest bij Ennia. Van 14 maart 2005 tot 16 juni 2008 en van 25 juni 2009 tot 30 april 2011 was hij bestuurder (chief executive officer, ceo) van Ennia Holding en de verzekeraars (Schade, Zorg en Leven) en lid van het ‘investment committee’. Daarnaast was hij van 20 juli 2006 tot 1 mei 2009 bestuurder van Ennia Investments. Ralph Palm, eveneens gedaagde en ook veroordeeld, nam in maart 2011 de functie van ceo over van Van Doorn.
De aan gedaagden - Ansary, zijn dochter Nina Ansary en enkele ex-bestuurders - door Ennia/CBCS verweten gedragingen zijn grotendeels ingezet in de periode dat Van Doorn bestuurder was. Hij heeft volgens de Centrale Bank, die bij Ennia medio 2018 het roer overnam in verband met de noodregeling, ernstig verwijtbaar gehandeld, omdat hij het belang van Ennia niet voorop heeft gesteld. Hij is daarom aansprakelijk voor de geleden schade.
Van Doorn heeft, net als oud-directeuren Palm en Abdallah Andraous, naar voren gebracht dat zij nooit zélf hebben geprofiteerd. Dat is echter bij de beoordeling van de vraag of zij aansprakelijk zijn als bestuurder niet doorslaggevend, oordeelt de rechter.
Van Doorn stelt dat ‘Ansary het beleid van Ennia bepaalde’. Ook door de legal counsel is opgemerkt dat Ansary dagelijks overleg voerde met de voorzitter van het bestuur van Ennia en dat door Ansary ‘instructies werden gegeven aan het bestuur’. Volgens Van Doorn is hij meer dan eens de confrontatie aangegaan met de Amerikaanse grootaandeelhouder.
Hoe het eraan toe (kon) gaan, blijkt wel uit het volgende: op 18 januari 2011 heeft een overleg plaatsgevonden waarbij de bestuurders van Ennia (Van Doorn, Andraous, Richard Gibson, Gilbert Martina, Reinald Curiel en Marco Meuleman) en Ansary aanwezig waren. In het door Van Doorn opgemaakte verslag van dit overleg staat onder meer: ,,De uitkomst van de meeting was dat: - De heer Ansary uitermate duidelijk aangaf zelf de beleggingsbeslissingen te zullen blijven nemen, en dat wij daar als statutaire directie geen enkele rol in spelen; - De noodzaak tot het afbouwen van de posities in IC-leningen door hem niet werd onderschreven.”
Van Doorn heeft vanaf eind januari 2011 geen werkzaamheden meer verricht bij Ennia en is in april 2011 formeel uit dienst getreden. Voor de periode daarvoor geldt dat hij wel een rol had. Met betrekking tot een donatie (van Ennia) aan de Cesar Foundation bijvoorbeeld, heeft Van Doorn per e-mail van 25 februari 2010 aan Roy Beaujon, secretaris van Ennia Holding, bericht: ,,Wil je deze donatie in gang zetten zonder de verdere details te onthullen (dus niet deze mail doorsturen)? Op [Ennia Investments] uiteraard.”
Het gerecht noemt het ‘zeer opmerkelijk’ dat van deze donatie wordt gezegd dat geen verdere details moeten worden onthuld. Gedaagden hebben dat in deze procedure onverklaard gelaten, merkt het vonnis op.
Het is ‘ernstig verwijtbaar’ dat Van Doorn en andere voormalige bestuurders en Ansary als feitelijk bestuurder ‘het ertoe hebben geleid’ dat dergelijke ‘buitenissige betalingen’ vanuit Ennia werden gedaan. ,,De doelen zijn bovendien voor een belangrijk deel duidelijk gekoppeld aan Ansary zelf”, aldus de rechter.

‘Investment committee was besluit RvC’

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.