Conservatieve projectie nog zonder herstart Isla

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na de jaarwisseling is op Curaçao de blik nu gericht op de Statenverkiezingen van 19 maart. De politieke onzekerheden als gevolg van deze verkiezingen vormen echter een risico voor de projectie van economische groei.

cbcsislaAldus de Centrale Bank CBCS, die voor 2021 een reële groei van 4,8 procent voor de economie van Curaçao verwacht. Deze naar eigen zeggen ‘conservatieve projectie’ houdt rekening met verschillende onzekerheden, waaronder de genoemde verkiezingen over tweeënhalve maand, maar verder vooral gerelateerd aan de verdere ontwikkeling van de Covid-19-pandemie én de toekomst van de raffinaderij.
In deze projectie wordt namelijk verondersteld dat de raffinaderij rond het Schottegat haar activiteiten ‘niet zal hervatten in 2021’. ,,Indien een nieuwe strategische partner voor de raffinaderij wordt gevonden, waardoor de raffinageactiviteiten in 2021 zouden kunnen hervatten, zal dit resulteren in een opwaartse revisie van de projectie”, legt de CBCS uit. Het jaar 2020 werd afgesloten met berichten over een nieuwe ‘preferred bidder’ voor de petroleuminstallaties op Curaçao.

,,Echter, de mate waarin de projectie wordt aangepast hangt af van verschillende factoren met betrekking tot de nieuwe exploitant, waaronder hoe snel de overname verloopt, de omvang van de investeringen, de herstart van de activiteiten en het aantal arbeidsplaatsen dat zal worden gegenereerd.” Aldus de CBCS.
De verwachte economische groei van 4,8 procent in dit nieuwe jaar wordt volgens de vooruitblik van de Centrale Bank gedreven door een toename van de netto-buitenlandse vraag, gematigd door een daling van de binnenlandse vraag. ,,Ondanks het herstel zal het niveau van het bruto binnenlands product (bbp) nog ruim ónder het pre-Covid-niveau blijven.”
De inflatie stijgt tot 3,7 procent in 2021, voornamelijk als gevolg van de invoering van de algemene bestedingsbelasting (abb) die de huidige omzetbelasting (ob) zal vervangen. De CBCS-projectie voor 2021 is nu al enigszins achterhaald, aangezien deze is gebaseerd op de veronderstelling dat de overheid op 1 januari 2021 de abb invoert; dit laatste is niet het geval en nu wordt gestreefd naar invoering in het eerste kwartaal. Voor geïmporteerde goederen zal een abb-tarief van 12,5 procent gelden, terwijl voor lokaal geproduceerde goederen en diensten een tarief van 9 procent zal worden gehanteerd.

Verder gaat de CBCS ervan uit dat het Curaçaose toerisme in 2021 zal herstellen, maar nog onder het niveau van voor de pandemie zal blijven. ,,Het recent uitgevaardigde code oranje-reisadvies voor Curaçao door de Nederlandse overheid zal een negatief effect hebben op de inkomsten uit toerisme in het eerste kwartaal van 2021.”
De projectie van de Centrale Bank veronderstelt verder dat de arbeidsovereenkomsten tussen CRU (Curaçao Refinery Utilities, dochterbedrijf van overheids-nv Refineria di Kòrsou, RdK) en de voormalige werknemers van de Isla-raffinaderij (Refineria Isla Curaçao/PdVSA) worden verlengd in 2021. Het gaat momenteel nog om 550 personeelsleden.

‘Investeringen in bouw en toerisme zullen toenemen’
,,De netto-buitenlandse vraag zal positief bijdragen aan het bbp, aangezien de verwachte toename van de exporten de stijging van de importen zal overtreffen”, vervolgt de CBCS. ,,Naast de verwachte groei van de deviezeninkomsten uit toerisme zullen ook de inkomsten uit scheepsreparatie stijgen. In lijn met de toename van de bestedingen van toeristen en de private investeringen nemen de goederenimporten toe.”
Daarentegen neemt de binnenlandse vraag af, hoewel in een lager tempo dan in 2020, door een daling van de particuliere consumptie en de overheidsbestedingen, gematigd door de voortzetting van private investeringsprojecten die in 2020 vertraging hadden opgelopen. ,,Vooral de investeringen in de bouw- en toerismesectoren zullen naar verwachting toenemen”, verwacht de CBCS.
De private consumptie neemt naar verwachting af aangezien ‘de koopkracht zal dalen’ door ten eerste de hogere inflatie en op de tweede plaats de verdere verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt.
De overheidsbestedingen nemen af doordat de daling van de consumptie de lichte groei van de investeringen zal overtreffen. De overheidsconsumptie zal afnemen door onder andere bezuinigingsmaatregelen om de personeelskosten en de uitgaven aan goederen & diensten te verlagen.

Maar, zo maakt de analyse van de CBCS vooral duidelijk: ,,De Covid-19-pandemie blijft het voornaamste risico voor de economische projectie voor 2021. Indien snel een vaccin beschikbaar komt, zou de wereldeconomie sneller kunnen groeien, waardoor ook het herstel van de economie van Curaçao sterker zou kunnen zijn. Bovendien zou hierdoor de reisangst af kunnen nemen, wat in het voordeel zal zijn van de exporten en de reële groei van het bbp van Curaçao.”
De recente tweede golf van de pandemie, gecombineerd met een mogelijke escalatie van de preventieve maatregelen door de overheid en het onlangs door de Nederlandse overheid uitgevaardigde code oranje-reisadvies voor Curaçao, zouden de vooruitzichten kunnen verslechteren.
De uitvoering van het Landspakket, dat de overheid van Curaçao recentelijk is overeengekomen met Nederland als voorwaarde voor de voortzetting van liquiditeitssteun, vormt naar het deskundig oordeel van de CBCS een ander risico voor de projectie van 2021.

,,Het Landspakket bevat maatregelen die de groei in 2021 en daarna zouden kunnen stimuleren, waaronder de hervorming van de arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt, de vermindering van bureaucratie en administratieve procedures en investeringsbevordering.”
Daarnaast overweegt de regering-Rhuggenaath flankerende maatregelen in de indirecte belastingsfeer in te voeren, die de daling van de koopkracht als gevolg van de invoering van de abb moet verzachten. ,,Deze maatregelen zouden de verwachte daling van de particuliere consumptie kunnen verzachten. Een en ander hangt wel af van het type maatregelen dat wordt ingevoerd en de timing van de invoering hiervan”, aldus de CBCS wat betreft de vooruitblik voor 2021.

Wereldeconomie en handelspartners
Curaçao kent een open economie en is in veel opzichten afhankelijk van de ontwikkelingen elders in de wereld. De wereldeconomie zal, na een geschatte krimp van 4,4 procent in 2020 als gevolg van de pandemie, naar verwachting met 5,2 procent groeien in 2021.
De verwachte groei wordt voornamelijk gedreven door een toename van de particuliere consumptie en een lichte stijging van de private investeringen. De wereldhandel zal ook groeien dankzij de toegenomen vraag, terwijl de inflatie geleidelijk zal stijgen consistent met de verwachte stijging van de economische activiteiten. Het herstel van de wereldeconomie naar het niveau van vóór de pandemie blijft echter gevoelig voor tegenslagen.
De economische activiteiten in twee van de belangrijkste handelspartners van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten - de Verenigde Staten (VS) en Nederland - zullen naar verwachting herstellen in 2021. Voor de VS wordt een reële bbp-groei van 3,1 procent voorspeld, gedreven door een toename van de binnenlandse vraag gematigd door een daling van de netto-buitenlandse vraag.
De Nederlandse economie zal naar verwachting met 4 procent groeien dankzij een toename van alle bbp-componenten, maar gematigd door de tweede golf van de pandemie en nieuwe beperkingen voor fysiek contact die een negatief effect zullen hebben op verschillende sectoren van de economie. Als gevolg hiervan blijven de totale productie en de werkgelegenheid nog onder het niveau van voor de pandemie.
,,Venezuela, dat een belangrijke handelspartner is van Curaçao, blijft naar verwachting in een diepe economische crisis,” verwacht de Centrale Bank in Willemstad.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).