Mc William: Eerste van drie rondes

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering heeft drie sectoren toegevoegd aan de NOW-lijst voor april. Bedrijven in die nieuwe sectoren hebben tot donderdag de tijd om een aanvraag in te dienen voor de eerste ronde van de loonsubsidie van de overheid.

nowBenzinestations, reclamebureaus en drukkerijen van reclames en media die afhankelijk zijn van advertenties kunnen zich alsnog inschrijven. Dat heeft minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO) zaterdag bekendgemaakt. De toevoeging van de sectoren aan de lijst van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) was mogelijk na een evaluatie van de eerste aanvraagperiode die woensdagavond 22.00 uur afliep. Mc William: ,,We hebben geanalyseerd hoeveel geld er over is en op basis van cijfers en adviezen van deskundigen besloten welke sectoren we konden toevoegen om in aanmerking te komen voor deze eerste ronde.”

 

Het gaat om een tegemoetkoming in de salariskosten van maximaal 80 procent aan ondernemers met omzetverliezen van minimaal 25 procent over april. Net zoals de andere bedrijven krijgen ook ondernemingen uit de drie toegevoegde sectoren vijf dagen de tijd om een aanvraag in te dienen via www.fondodisosten.org, dat wil zeggen tot donderdag 30 april, 18.00 uur.

Dit is de eerste van drie rondes van de NOW-regeling. De regering heeft ervoor gekozen ‘voorrang te geven aan de sectoren die het eerst en het hardst zijn geraakt’ door de voorzorgsmaatregelen die genomen moesten worden om een uitbraak van het coronavirus op Curaçao te voorkomen. Mc William: ,,Het gaat om bedrijven met een omzetderving van 97 tot 100 procent.” De MEO-minister benadrukte nog eens dat er onvoldoende geld beschikbaar is om alle bedrijven die in de problemen zijn geraakt te steunen. ,,We willen niemand uitsluiten, maar de realiteit is dat we een balans moeten zoeken en beperkte middelen hebben. Dat wordt van ons verwacht als regering in een periode van crisis.”

De regering zet na deze eerste uitbetaling van de NOW op een rijtje welke fondsen beschikbaar zijn voor de tweede ronde. Welke sectoren dan in aanmerking komen, heeft te maken met de voortgang van de versoepeling van de maatregelen. ,,Het kan zijn dat iemand die we nu in de eerste tranche mee hebben genomen, straks geen hulp meer nodig heeft”, zegt Mc William. ,,Dan biedt dat weer ruimte voor ondernemingen in andere sectoren.” Mc William zegt dat de afgelopen weken is gebleken dat de sectoren in het bedrijfsleven niet goed zijn georganiseerd, waardoor de gegevens moeilijk beschikbaar zijn. Dat moet beter. ,,Niet alleen vanwege de efficiëntie, maar ook omdat het belangrijk is dat de overheid input krijgt vanuit elke sector”, zegt Mc William. Zij roept de sectoren op zich formeel en juridisch te organiseren, zodat zij een volwaardig gesprekspartner zijn voor de regering. ,,We gaan nu de volgende stap nemen. We vragen geduld en de medewerking van elke sector.”

De directie van ABCourant nv (Antilliaans Dagblad) heeft besloten, en dit direct aan de medewerkers gemeld, dat de salarissen over april alsnog voor de volle 100 procent worden uitbetaald. Dit gebeurde vrijwel onmiddellijk na de bekendmaking afgelopen zaterdag door de regering van Curaçao dat op basis van ‘informatie die is binnengekomen tijdens de eerste aanvraagperiode’ is besloten om de NOW-aanvragen (Noodregeling Overbrugging Werkgelegenheid) voor de media alsnog open te stellen. De loonsubsidie dekt zeker niet alles, maar helpt wel de impact van het verlies aan (advertentie)omzet te verzachten. Een dag eerder had de krant in verband met het buitengewone omzetverlies, en omdat mediabedrijven in eerste instantie niet op de sectorlijst voorkwamen, aangekondigd genoodzaakt te zijn 15 procent te korten op de loonsom. Ook andere media hebben daartoe moeten besluiten; soms wel 35 procent tot zelfs 50 procent.

De directie is ‘erg blij met deze aankondiging’ van minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling. ,,Onze uitgeverij zal zo spoedig mogelijk alsnog een aanvraag indienen om gebruik te maken van deze mogelijkheid, waardoor een deel van de aanzienlijke terugval in omzet wordt gecompenseerd in de vorm van loonsubsidie, nadat wij eerder al - op maandag 20 april - bij Fondo di Sostén officieel hadden geprotesteerd tegen uitsluiting van de mediabedrijven”, aldus directeur Mike Willemse. Overigens blijft de krant het ‘een slechte zaak’ vinden dat diverse andere sectoren ‘om onduidelijke redenen’ niet in aanmerking komen voor NOW-steun. De NOW-aanvraag moet elke maand opnieuw worden gedaan. Het is in dit stadium nog niet bekend of de media bij de tweede tranche in de maand mei weer op de ‘sectorlijst’ staan of mogelijk opnieuw worden uitgesloten.

,,Het is erg jammer dat de regering pas op een zeer laat moment besluit om de media alsnog op te nemen. Dat heeft voor veel onzekerheid gezorgd, wat naar onze mening voorkomen had kunnen en zelfs moeten worden. Ook had ABCourant dan de salarissen al eerder hebben kunnen uitbetalen.” Het is onbekend wat andere media doen. Er zijn onbevestigde berichten dat sommige van hen, die ook afgelopen week op opvallende wijze hun ongenoegen kenbaar maakten, toch geen gebruik wensen te maken van de aangeboden regeling voor loonsubsidie over de maand april.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant 

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).