Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport gaan om de week op pad om illegale voorschoolse opvangcentra op te sporen en te laten registreren.

OPIllegale crechesDat antwoordt Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) naar aanleiding van vragen van Statenlid Elsa Rozendal (MAN). ,,Er zijn nog steeds voorschoolse centra die zich niet hebben geregistreerd bij de sector Cultuur en Sport, afdeling Inspectie. De lijst van 133 crèches is daarom een dynamische”, zo voegt ze eraan toe. En verder: ,,Wij zijn bezig met een digitale registratie. Daarnaast registreert de stichting Organisashon pa Desaroyo Integral di Mucha (Odim) de opvangcentra die kindplaatssubsidie krijgen. Odim plaatst voornamelijk kinderen die meer behoefte hebben aan participatie in de voorschoolse educatie, voor zover de ouders daarvoor in aanmerking komen, en koopt plaatsen in. Er zijn 45 kindercentra die kindplaatssubsidie ontvangen.”
De 133 geregistreerde centra zijn verdeeld over vijf rayons op het eiland, te weten Bándariba, Bándabou, Santa Maria, Otrobanda en Punda. Elk rayon kent een inspecteur. Gaat het om een crèche met vergunning dan wordt deze drie keer per jaar bezocht door de inspectie, maar ook door Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) en de Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&GZ). Er wordt gecontroleerd aan de hand van een scorelijst die gebaseerd is op de Verordening Kinderopvang, onder andere op hygiëne, veiligheid, gezondheid, personeel, accommodatie en inrichting, pedagogisch beleid en praktijk. ROP controleert op infrastructuur en brandveiligheid en geeft brandveiligheidstrainingen.
Stichting Odim heeft een website waarop ouders die klachten hebben deze kenbaar kunnen maken. Maar, zo stelt de minister ook: ,,De beleidsorganisatie is bezig met een voorstel voor het oprichten van een onafhankelijke klachtencommissie voor zowel de voorschoolse opvang als het funderend onderwijs. Het voorstel zal in de tweede helft van 2018 aangeboden worden aan de minister.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).