Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de vier jaar dat Cura+ de zogenoemde anonieme ‘rapid test’ uitvoert, heeft voorzitter Dudley Ferdinandus niet eerder meegemaakt dat er relatief zo veel jongeren met hiv zijn besmet als nu in juni en juli. De resultaten zijn schokkend.

hivDat zegt Ferdinandus in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Vijftien jongeren deden op eigen verzoek mee aan de test. Bij acht jongeren - allemaal jongens - in de leeftijd van 14 tot 18 jaar zijn antilichamen gevonden. In een vervolgtest is bij twee van hen bevestigd dat zij besmet zijn met het hiv-virus.
De uitkomsten bevestigen voor Cura+ dat hun voorlichtingscampagnes hard nodig zijn. Tot het einde van deze maand bezoekt de organisatie daarom weer acht vsbo- en sbo-scholen, waarin zij de jongeren bewustmaken van het belang van veilige seks.
De organisatie Cura+ begeleidt jongeren bij wie het hiv-virus is aangetroffen. ,,Ons doel is jongeren te leren om met hun situatie te leren leven. En hen te laten zien dat zij nog steeds de controle hebben over hun leven, ook al hebben zij het virus. Hun leven is echt niet voorbij. Ze kunnen hun school afmaken, studeren, een gezin stichten, maar moeten dan wel de medicijnen blijven slikken, veilig vrijen en goed voor zichzelf zorgen. Wij brengen hen bij dat ze een tweede kans hebben. Zij bepalen of zij dat aannemen of niet.”
In de praktijk blijkt dat jongeren zich niet altijd bewust zijn van de gevaren die zij lopen bij onveilige seks. Ze zijn ook extra kwetsbaar omdat ze gemakkelijk toegeven aan de druk van hun leeftijdgenoten, zo legt Ferdinandus uit, en soms een gemakkelijk prooi zijn voor mensen die misbruik van hen willen maken. ,,Wij proberen hen bij te brengen dat ze niet toegeven aan de druk van leeftijdsgenoten als die eisen dat zij iets moet doen. Wij leren de jongeren kritisch naar hun leeftijdgenoten te kijken en zich af te vragen of ze zelf wel de dingen doen die zij van anderen eisen.”
Jongeren willen met seks experimenteren, maar dat hoeft volgens de Cura+-voorzitter geen probleem te zijn zolang ze maar veilig vrijen. ,,Het gebeurt ook dat ze de verkeerde mensen tegenkomen. Ik weet van gevallen van jongeren die bijvoorbeeld behoefte hadden aan een goed gesprek, iemand die zij kunnen vertrouwen en dat zo’n persoon hen dan misbruikt. Vaak is er ook alcohol of drugs in het spel.”
De jongeren trekken bij de stichting aan de bel wanneer zij na verloop van tijd aanhoudende lichamelijke klachten hebben. Zoals een aanhoudende koorts of buikloop, aldus Ferdinandus. Niet alle jongeren kiezen ervoor om na de rapid test een vervolgtest in het laboratorium te laten doen. ,,Wij dwingen niemand. Soms zien wij een jongere terug nadat hij de test bij het laboratorium heeft gedaan. Maar soms blijven ze ook gewoon weg.”
Omdat Cura+ geen zicht heeft op de aanvang van een door de minister van Volksgezondheid aangekondigd integraal hiv-preventiebeleid, geeft de organisatie hier de komende maanden zelf aanzet toe. De preventieorganisatie gaat van start met een voorlichtingscampagne in dertien wijken.
Zo kondigt Cura+ aan in een persbericht. De organisatie doet dit naar eigen zeggen zonder enige fondsen van betekenis, onder andere omdat de overheid nog niet heeft toegezegd of zij nog dit jaar kan rekenen op de subsidie die vorig jaar samen met zusterorganisatie Foko werd aangevraagd voor 2018.
Volgens Cura+-coördinator Dudley Ferdinandus zou een achtste deel van het aangevraagde subsidiebedrag al voldoende zijn voor een integrale aanzet in de wijken die draait om gerichte voorlichting, counseling en het gericht gratis verspreiden van condooms.
Hoewel de hiv-preventieorganisatie nu zelf initiatief neemt, doet het een dringend beroep op de Curaçaose overheid om zo snel mogelijk aanvang te maken met de integratie van het hiv-preventiebeleid. Vooral het verspreiden van condooms is volgens Cura+ iets wat al veel eerder gedaan had moeten worden.
,,In de afgelopen drie decennia is er door de overheid nooit een integrale en op risicogroepen gerichte gratis condoomverspreidingscampagne opgezet. En dat terwijl dat een essentieel element is voor een succesvol hiv-preventiebeleid”, zo stelt de organisatie. De groepen waar Cura+ zich vooral op wil richten zijn jongeren, heteroseksuele vrouwen in een relatie en mannen die andere mannen als sekspartners hebben.
De organisatie heeft eerder dit jaar een succesvol pilotproject gedraaid in de wijk Seru Papaya. Dat, en het feit dat in de laatste weken van de schoolvakantie nog vier nieuwe gevallen van besmetting bij minderjarigen zijn geconstateerd aan de hand van de ‘rapid testing service’, tonen voor Cura+ aan dat hun werk hard nodig is op Curaçao.
Het trainingsprogramma voor de zogenaamde ‘hiv-peercounselers’ wordt dan ook met ‘volle kracht’ voortgezet. Afgelopen zondag werden de diploma’s uitgereikt van de tweede trainingscyclus van dit jaar en een derde cursus zal spoedig aanvangen. Voor het eerst werden ook diploma’s uitgereikt aan ‘zelfmoordpreventiebewakers’ en ook hiervan zal een nieuwe cursus volgen.
De organisatie hoopt spoedig weer om tafel te gaan met het ministerie om het te hebben over een minimale ‘bare-bones subsidiering’ voor de condoomverspreiding en counselingprogramma's.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).