Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sonesta Beach, bij het Marriott Hotel, was deze week zodanig vervuild dat de Curaçao Tourist Board (CTB) zich genoodzaakt zag om in te grijpen.

sonestaBij het toeristenbureau kwamen meerdere klachten binnen, van zowel toeristen als lokale mensen, dat het strand vuil was. ,,Daarom hebben we er iemand op afgestuurd om de situatie te gaan bekijken”, legt interim-directeur Hugo Clarinda uit. Die bevestigde dat overal vuilnis lag. ,,We dachten: we kunnen kijken wie er verantwoordelijk is en dan gaan er nog een paar dagen overheen. Of we kunnen direct in actie komen en het strand meteen zelf schoonmaken.”
Volgens de CTB-directeur hebben ze dat wel vaker gedaan bij publieke stranden, zoals bij Knip en Westpunt. ,,Als de situatie echt uit de hand loopt, grijpen we in, ondanks het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het beheer”, aldus Clarinda. Het is volgens hem namelijk de naam Curaçao die aangetast wordt als er niets gebeurt. ,,De foto’s en berichten gaan met social media heel snel rond. Dat willen wij voorkomen. Dus komen wij in actie en gaan we praten met de instanties die dit eigenlijk moeten doen.”
In het geval van Sonesta Beach is het World Trade Center (WTC) verantwoordelijk voor het beheer. ,,Uit een gesprek met hen bleek dat zij het strand weldegelijk regelmatig schoonmaken, maar dat het steeds opnieuw wordt vervuild door bezoekers. We moeten daarom samen op zoek naar een nieuwe oplossing. Het is voor hen anders dweilen met de kraan open.”
Geruchten dat de eigenaar van het Marriott Hotel het beheer onder bepaalde voorwaarden zou willen overnemen, om een einde te maken aan het vervuilen van het strand door badgasten en bevolking ‘die het gebruikt als container’, kan Clarinda niet bevestigen. Sterker nog: volgens de CTB-directeur werkt het WTC aan een plan om het strand te ontwikkelen. Een ‘mooi plan’, waarbij aandacht is voor faciliteiten en het onderhoud. Hiervoor moeten de nodige vergunningen nog worden aangevraagd, meldt Clarinda, dus dit zal nog zeker enkele maanden duren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).