Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Statenlid Jacinta Constancia, die ten tijde van het kabinet-Schotte belast was met de portefeuille van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden.

jacintaDit voor haar betrokkenheid bij de ‘mondkapjeszaak’, waarbij fraude werd gepleegd bij de bestelling van een flinke lading mondkapjes. Conform het vonnis mag Constancia de functie van minister gedurende een periode van vijf jaar niet bekleden.
In de zaak, die officieel de naam ‘Dubnium’ heeft gekregen, is onderzoek gedaan naar de aankoop van 40.000 mondkapjes door Stichting Bureau Ziektekosten (BVZ) in 2012. De mondkapjes zijn nooit afgeleverd. Het Gerecht acht bewezen verklaard dat hierbij sprake is geweest van oplichting en witwassen. De rechter liet gisteren weten dat Constancia in de tijd dat zij minister van GMN was, is meegegaan in het plan van haar echtgenoot Anbertus Scoop - die gisteren ook is veroordeeld - om veel geld te verdienen aan de aanschaf van de mondkapjes. Het Gerecht stelt dat het ook Constancia is geweest die het mondkapjesproject bij BZV heeft geïntroduceerd.
Deze krant meldde al eerder dat uit onderzoek is gebleken dat de echtgenoot van Constancia een vriend - Gianni Benschop - heeft betrokken bij het plan. Er werd een eenmansbedrijf met een Chinese naam – Li Mi Wei - ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er werd zowel een offerte als een factuur opgesteld voor de levering van mondkapjes. De offerte en de factuur gingen uit van een buitenproportioneel hoog bedrag, maar werden - kennelijk door toedoen van Constancia - bij BZV klakkeloos geaccepteerd, aldus het Gerecht. ,,De gebruikelijke procedures werden overgeslagen en het geldbedrag werd in één keer uitgekeerd. Dat geldbedrag is vervolgens grotendeels door de echtgenoot van Constancia en diens vriend weggesluisd. De mondkapjes zijn nooit geleverd”, zo luidt het vonnis. Toen de bestelling uitbleef, heeft het toenmalig bestuur van BZV aangifte gedaan.
Bij vonnis van 3 juni 2013 is Benschop vervolgens door het Gerecht in eerste aanleg veroordeeld tot het terugbetalen van het in ontvangst genomen bedrag van 365.853,49 gulden, maar tot de dag van vandaag is dat bedrag niet betaald.
Het Gerecht oordeelde gisteren dat in deze zaak slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als passende straf in aanmerking komt. Bij het bepalen van de hoogte van die gevangenisstraf is aansluiting gezocht bij de straftoemeting die in fraudezaken normaliter plaatsvindt. Voorts heeft het Gerecht per verdachte gelet op de strafverhogende en strafverlagende omstandigheden. Aan de hand daarvan is het Gerecht, met inachtneming van de lange duur van het onderzoek, gekomen tot oplegging van 20 maanden gevangenisstraf in het geval van Constancia en haar ex-echtgenoot en 8 maanden gevangenisstraf voor Benschop, de vriend van de echtgenoot.
In het geval van Constancia legt het Gerecht ook een bijkomende straf op, namelijk dat zij voor de duur van 5 jaren wordt ontzet uit het recht tot het bekleden van het ambt van minister. De reden daarvoor is dat zij ‘met haar handelen het in haar als minister gestelde vertrouwen ernstig heeft geschonden en haar ambt daardoor in diskrediet heeft gebracht, terwijl zij nog altijd niet tot inkeer is gekomen’, aldus het Gerecht.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).