Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gaat verhuizen. Eerder meldde deze krant al dat het ministerie waar momenteel Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) de scepter zwaait, voornemens was naar het oude bestuurskantoor aan de Concordiastraat te verhuizen. Het definitieve besluit is nu genomen. 


Oud BestuurscollegeMinister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft het verzoek van Alcalá-Wallé goedgekeurd. Volgens de VVRP-minister zou het huisvesten van het ministerie van OWCS in het gebouw aan de Concordiastraat ‘ideaal zijn’, en wel om de volgende redenen: betere toegankelijkheid voor het algemene publiek; de specifieke omgeving heeft het karakter gekregen van educatief centrum en vormingscentrum; de verhuizing levert een bijdrage aan het proces om de kwaliteit en leefbaarheid van de binnenstad te versterken; zo wordt een eigendom van de overheid dat al jaren leeg staat weer gebruikt; en hierdoor zal het ministerie van OWCS voor wat betreft Willemstad als Werelderfgoed van Unesco ‘goed recht doen aan de gehele omgeving’. 
In oktober 2017 maakte Alcalá-Wallé in de Staten bekende dat zij met alle afdelingen in het leegstaande voormalige overheidsgebouw, waar destijds het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao was ondergebracht, wil intrekken. Het voormalige bestuurskantoor staat sinds Curaçao in 2010 een autonome status binnen het Koninkrijk verkreeg, leeg. De afdelingen van het ministerie zijn op dit moment nog verspreid over drie locaties aan de Schouwburgweg, de Schottegatweg en de Scharlooweg. Volgens Alcalá-Wallé zal de samenwerking tussen de afdelingen verbeteren als zij onder hetzelfde dak werken. De minister ziet het gebied rond het oude bestuurscollege als ‘een centrum van vorming’. ,,Daar vlakbij zijn de kathedraal, de bibliotheek, de kurá di arte, een schoolbestuur en scholen. Het is een geschikte plek. Ik hoop dat we daar op korte termijn naartoe kunnen”, aldus de bewindsvrouw vorig jaar in de Staten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.