Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tweedejaarsstudenten Bouwkunde en Civiele Techniek van de Technische Faculteit van de University of Curaçao (UoC) hebben samen met studenten van Universidad de San Buenaventura in Medellin, Colombia onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het creëren van een aansluiting tussen het Rifgebied en het hart van de wijk Otrobanda. 


UoCDat deden zij in het kader van de jaarlijks terugkerende internationale projectweek waar ergens op het eiland een maatschappelijke bouwkundige interventie gedaan wordt om te laten zien dat een kleine impuls een mentaliteitsverandering kan veroorzaken en daarmee uiteindelijk een grote (gebieds)verandering in gang kan zetten. 
Het stedenbouwkundig onderzoek door de tweedejaarsstudenten vond voorafgaand aan de projectweek plaats in het Rifgebied, omdat Fundashon Rif aan het begin van het jaar aandacht heeft gevraagd voor de ontwikkeling van het Rifgebied rond het stadion en de Megapier. Door een betere aansluiting van deze twee gebieden zullen toeristen niet alleen een wandelroute naar Punda hebben, maar wordt het ook aantrekkelijk om via dit deel van het Rifgebied door Otrobanda te gaan wandelen, wat een financiële impuls aan het gebied kan geven. 
Het thema van de projectweek was dan ook ‘Nos ta Otrobanda, Otrobanda ta nos’. Samen met de Colombiaanse medestudenten is nauw overleg geweest met de wijkorganisatie Fundashon Sentro di Bario Otrobanda, de ondernemersorganisatie van Otrobanda (SKO) en bewoners en andere geïnteresseerde partijen. 
Er is naast de trek van de megapier-toeristen naar Otrobanda ook tot doel gesteld dat de bewoners van Otrobanda naar het nog te ontwikkelen Rifgebied trekken door een openbare ruimte te ontwikkelen waar zij kunnen ontspannen en recreëren. ,,Dit gebied moet deel gaan uitmaken van de wijk Otrobanda, een interessante plek waar toeristen en bewoners samen gebruik van maken en elkaar ontmoeten”, aldus de uitleg van Jefta van der Elst, Engineer & Scientific Associate aan de UoC. 
Zij vervolgt: ,,Omdat de huidige looproute van de toeristen voornamelijk via Renaissance richting de Koningin Emmabrug loopt zijn de interventies langs deze route geplaatst met als doel hen ook te kunnen omleiden naar Otrobanda. De studenten hebben daarvoor strategieën bedacht. Deze ideeën zijn met tekeningen gedocumenteerd en aan de bewoners gepresenteerd. Na de feedback zijn de interventies doorontwikkeld en tijdens de projectweek daadwerkelijk door de studenten uitgevoerd. Er werd zoveel mogelijk met recyclebaar materiaal gewerkt, bijvoorbeeld pallets en tonnen. Zo bedachten de studenten een ‘Info Booth’, een ‘Otrobanda Sign’, de ‘Positive Vibes Walk’ en een ‘Catchy Slogan’. De ‘Info Booth’ bestaat uit op elkaar gestapelde tonnen die fungeren als kolommen met een houten constructie als afdak. Tussen de tonnen hangen panelen waar posters op bevestigd zijn die looproutes aanduiden in Otrobanda; de monumentenroute en de ‘go local’-route die lokale eet- en drinkgelegenheden weergeeft. Ook zijn er panelen gereserveerd voor de bewoners van Otrobanda om zelf advertenties te kunnen plaatsen. 
Als aanvulling van het ‘Dushi Curaçao sign’ is er een ‘Otrobanda Sign’ gemaakt van pallets. De keuze van de kleuren van de letters zijn bepaald aan de hand van de kleuren van de monumenten in Otrobanda. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor het onderhoud van de monumenten in Otrobanda en een uitnodiging om dit stadsdeel in te lopen. Het dient ook als een leuk foto/selfie-moment dat vervolgens verspreid wordt over het internet waardoor weer meer bekendheid van de wijk ontstaat. Bij de ‘Positive Vibes Walk’ zijn door middel van positieve teksten, gekleurde steentjes en geschilderde tonnen de vrolijkheid, het positivisme en de kleurrijkheid van Otrobanda benadrukt.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).