Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Zijn eerste buitenlandse deal sluit Blok met Venezolaanse ‘boeven’. Zo kopte NRC Handelsblad gisteren naar aanleiding van het zaterdag getekende akkoord tussen het Koninkrijk en Venezuela.

blokOpheffing van de grensblokkade, waar in het hele Koninkrijk verheugd op is gereageerd, is slechts onderdeel van dit akkoord. Het Koninkrijk, en dan vooral Nederland, heeft zich ertoe verbonden technische bijstand te verlenen aan Venezuela. Met de ondertekening door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok kan Venezuela rekenen op hulp van Nederland bij de bestrijding van smokkel van ‘grondstoffen en goederen die voor de Bolivariaanse Republiek van strategische waarde zijn’. ,,Alle partijen in de Tweede Kamer zijn opgetogen over de opheffing van de grensblokkade. Ze hopen dat de import van voedsel en goederen uit Venezuela weer snel op gang komt. Tegen Bloks contacten met Al Aissami heeft geen van de partijen principiële bezwaren”, schrijft NRC Handelsblad. De krant doet een boekje open over de Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami die geldt als een van de machtigste, en meest omstreden, kopstukken binnen het Maduro-regime: ,,El Aissami, zoon van Syrische en Libanese migranten, wordt door de VS beschuldigd van betrokkenheid bij grootscheepse drugshandel en witwaspraktijken. Daarnaast zou hij Iran en de Libanese sjiitische organisatie Hezbollah - een terreurgroep volgens de VS en (deels) volgens de EU - hebben geholpen om voet aan de grond te krijgen in Latijns-Amerika. Eerder was hij gouverneur van de deelstaat Aragua, waar onder zijn bewind de drugshandel opbloeide.” De Amerikaanse regering heeft de tegoeden - tientallen miljoenen dollars - van El Aissami in de Verenigde Staten bevroren.Het autoritaire regime van president Nicolás Maduro ligt internationaal onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen en uitholling van de democratie. Ieteke Witteveen zegt namens 1.200 bezorgde burgers op Curaçao blij te zijn met de heropening van de grens met Venezuela, maar ernstige bedenkingen te hebben over de wijze waarop de regering van Curaçao omgaat met ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao. ,,Wie zonder geldige papieren naar Curaçao is gekomen, of als toerist de toegestane verblijfsduur heeft overschreden, maakt geen enkele kans op toelating in Curaçao. Ook niet als een werkgever die persoon in dienst wil nemen, of als iemand garant wil staan”, zegt Witteveen. ,,De Venezolaanse die nu al twee maanden in de vreemdelingenbarak wordt vastgehouden had werk en een werkgever die haar in dienst wilde nemen. Nu heeft deze werkgever een boete van de overheid gekregen, en wordt zij gedwongen het land te verlaten, terwijl haar twee jonge kinderen ergens op Curaçao zijn.”Witteveen is op de hoogte van tal van schrijnende situaties. Zoals van de man die in de door het CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) wegens onhygiënische omstandigheden afgekeurde politiecellen in Rio Canario was gedetineerd en daar ziek werd. ,,Een maand lang kon hij zich niet verschonen, dat werd hem geweigerd. Hij moest eerst zijn ticket betalen, dan pas zou hij geholpen worden”, zegt Witteveen. ,,Daar lag hij dan, ziek, met vuile kleding, in de stank van het riool.”Het CPT keurde de politiecellen onder meer af vanwege problemen met de riolering onder het complex, ondraaglijke stank en gebrekkige ventilatie. Vorig jaar september zou justitie beginnen met de bouw van een nieuw cellencomplex achter het politiebureau te Rio Canario. ,,De situatie van de zieke Venezolaan was onmenselijk, net als van de jonge moeder die geen babyvoeding voor haar kind kreeg”, zegt Witteveen. ,,Geef deze mensen dan maar een elektronische enkelband, of zoek een andere, meer humane oplossing. Zo ga je niet met mensen om.” Eenieder op Curaçao die zich het lot van de Venezolanen aantrekt, loopt het risico door de overheid te worden bestraft, zegt Witteveen. ,,Dat geldt voor mij en vele anderen onder de 1.200 bezorgde burgers. Wij lopen een soortgelijk risico als de werkgever die de aangehouden Venezolaanse in dienst wilde nemen. Volgens het huidige beleid van de overheid worden niet alleen ongedocumenteerde Venezolanen gecriminaliseerd, maar ook Curaçaose burgers die de in nood verkerende mensen willen helpen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.