Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), heeft de Stichting Overheidsaccountantsbureau gevraagd een feitenonderzoek in te stellen naar de financiering van het sportveld in Barber.

barberOp 26 april 2011 werd 985.000 gulden op de bankrekening van Fundashon Centro Social y Deportivo Barber (FCSD) gestort, in opdracht van de toenmalige regering-Schotte. De partij van Gerrit Schotte, MFK, beticht sinds enkele jaren het bestuur van FCSD, waarvan PAR-coryfee David Dick sinds 2013 voorzitter is, het geld te hebben verkwist. De subsidie was volgens MFK bestemd voor de aanleg van kunstgras, en die grasmat is er niet gekomen.
De Fundashon Vishon Bándabou (ViBa) liet in juni vorig jaar weten dat er naar aanleiding van deze kwestie koppen zouden rollen. Gisteren kondigde de stichting via de media aan een officiële klacht in te dienen tegen FCSD-bestuursvoorzitter David Dick. ,,Op basis waarvan?”, vraagt minister Alcalá-Wallé. ,,Ik heb nog geen document gezien waaruit blijkt 1) wat de subsidieaanvraag inhield, 2) onder welke voorwaarden het geld werd gestort, ofwel de ministeriele beschikking (MB) en 3) hoe er diende te worden gerapporteerd over de besteding van het geld. Dit is waar ik vanaf het begin om heb gevraagd. Mijn dienst heeft geen enkel document kunnen achterhalen.”
De minister zegt er kennis van te hebben genomen dat er meerdere documenten in de media circuleren. ,,Zijn dit authentieke stukken? Ik weet dat niet. Mijn medewerkers zijn terug naar het Centraal Archief gegaan om naar de originele documenten te zoeken. Zonder resultaat. Als minister durf ik niet te concluderen, dat er hier sprake is geweest van malversatie, of welke strafbare handeling ook. Daarvoor moet ik eerst de subsidieaanvraag zien, en de rest van de onderliggende documenten. Dat is de reden dat ik Soab om een feitenonderzoek heb gevraagd.”
Alcalá-Wallé wil de onderste steen boven krijgen, zegt ze. ,,Als alle feiten boven tafel zijn, dan pas kunnen er conclusies worden getrokken.”
Bestuursvoorzitter David Dick reageert gelaten op het nieuws dat ViBa een officiële klacht tegen hem wil indienen. ,,Dat moeten ze dan maar doen”, zegt hij. ,,Ik ben al mijn afspraken met de overheid nagekomen. Die staan zwart op wit. En mijn verantwoording ook.” Dick legt uit dat hij met de overheid is overeengekomen hoe - ook al was er bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter een deel van over - het bedrag van 985.000 gulden besteed diende te worden, en dat het bestuur van FCSD zich aan de gemaakte afspraken houdt. ,,Als men een klacht tegen mij wil indienen, dient er rekening mee te worden gehouden dat die klacht zich kan keren tegen degene die het geld destijds zonder onderliggende documenten heeft overgemaakt.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).