Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - Venezolanen die van rechtswege tot Curaçao zijn toegelaten, dreigen hun legale status te verliezen als gevolg van de sluiting van de grens met Venezuela.

venex,,Bezorgdheid en angst overheersen”, zegt Mary Ann Goiri-Gonzalez, woordvoerder van Venex, de belangenvereniging van Venezolanen op Curaçao.
Het Land Curaçao heeft ongeveer vierduizend inwoners van Venezolaanse afkomst. – afgezien daarvan verblijven er naar schatting vijf- tot zesduizend Venezolanen op het eiland die niet over een sédula beschikken, en in veel gevallen ook niet over een paspoort; dit is de groep ‘ongedocumenteerde Venezolanen’.
Sinds de sluiting van de grens met Venezuela, op 5 januari van dit jaar, is het voor ingezetenen van Venezolaanse komaf niet mogelijk om hun paspoort te vernieuwen, en andere belangrijke documenten in Venezuela aan te vragen. Dit heeft tot gevolg dat hun toelating van rechtswege, die slechts geldig is voor een jaar, niet kan worden verlengd indien zij niet over een geldig paspoort beschikken. Voor Europese Nederlanders is de situatie anders: degenen die van rechtswege worden toegelaten, krijgen een sédula voor de duur van vijf jaar.
,,Hoe langer de grenssluiting voortduurt, des te meer Venezolaanse inwoners van Curaçao ongewild vervallen tot de groep ongedocumenteerde Venezolanen, met alle risico’s van aanhouding en uitzetting van dien”, zegt Goiri-Gonzalez, die mensen kent die om deze reden van het eiland verwijderd zijn. ,,Er zijn tal van persoonlijke tragedies: partners die van elkaar gescheiden zijn, ouders die geen afscheid van hun kinderen konden nemen.” Venezolanen emigreren zelden alleen, zegt ze. ,,Degenen die jaren geleden naar Curaçao kwamen, hebben familie laten overkomen. Tachtig tot negentig procent van de ingezetenen van Venezolaanse komaf heeft familie op het eiland. De huidige situatie raakt iedereen.”
Namens Venex is overleg met de regering van Curaçao aangevraagd. ,,Begrijp me goed, wij geven Curaçao niet de schuld, deze humanitaire crisis is geheel te wijten aan de regering in Caracas”, zegt Goiri-Gonzalez. ,,Wel willen wij de overheid van Curaçao vragen om een meer humane benadering van de situatie waarin duizenden Venezolanen op het eiland zich bevinden. Illegaliteit is voor niemand gunstig: niet voor de betrokken personen en niet voor het eiland dat hierdoor inkomsten misloopt.”
Venex hoopt op toegeeflijkheid van de regering voor ingezetenen die door onmacht hun legale status dreigen kwijt te raken. De belangenvereniging pleit ook voor eerbiediging van de mensenrechten van de Venezolanen die illegaal op het eiland verblijven. ,,Venex stimuleert landgenoten niet om naar Curaçao te komen, integendeel”, zegt Goiri-Gonzalez. ,,Voor degenen die al op het eiland zijn, willen we de regering oplossingen voorstellen die zowel in het voordeel zijn van de Venezolanen als voor het Land Curaçao. Niet door ongedocumenteerde Venezolanen gratie te verlenen, maar hen te behandelen als mensen met rechten en plichten, en hier in redelijkheid en billijkheid voorwaarden aan te stellen.”
De huidige situatie omschrijft de woordvoerder van Venex als een van ‘wederzijdse xenofobie’. ,,Veel Curaçaoënaars zijn bang voor Venezolanen, en andersom”, zegt ze. ,,Voor beide bevolkingsgroepen geldt evenwel dat deze in meerderheid niet crimineel zijn, dat de meeste Curaçaoënaars en Venezolanen welwillende burgers zijn die het beste voor hebben met anderen.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.