Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ontwerp-Landsverordening dierenwelzijn kost geld. ,,Geld dat door de overheid niet gebudgetteerd is”, zo schrijft de Raad van Advies (RvA) in haar reactie op de conceptwet.

dierenwelzijnEn behalve dat dit geld niet gebudgetteerd is, vindt de RvA dat de financiële paragraaf niet realistisch is.
,,Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat in het kader van handhaving van regels bij in beslag genomen ernstig mishandelde dieren, een tekort aan opvangmogelijkheden bestaat. Daarnaast zijn ook geen gelden gereserveerd voor de kosten die gemaakt moeten worden voor de zorg aan deze inbeslaggenomen dieren. Behalve zorg in de vorm van opvang, voeding en vervoer, is vaak ook veterinaire zorg nodig. De activiteiten in het kader van de behartiging van het dierenwelzijn, kosten geld. Daarnaast zijn er ook de toezichtkosten en kosten van opsporing en handhaving”, aldus de RvA.
De Stichting Dierenbescherming Curaçao heeft op dit moment een additionele subsidie van de overheid nodig van 413.716 gulden. Deze kosten zijn gebaseerd op een onlangs gehouden hondentelling, waaruit blijkt dat er tussen de 6.170 en 6.305 loslopende honden zijn. De RvA: ,,De Stichting Dierenbescherming Curaçao streeft ernaar om per jaar 2.080 loslopende of verwaarloosde dieren op te vangen. Bij de berekening gaat men ervan uit dat de stichting gaat draaien met twee personen die op straat de loslopende dieren vangen. De honden worden vervolgens vier dagen in het asiel opgevangen. Na de opvang in het asiel kunnen de dieren die geen houder hebben of niet geadopteerd zijn, worden opgevangen in een open asiel voor honden, aangeduid als ‘sanctuary’, om onderscheid te maken met het reeds bestaande dierenasiel waar de honden in hondenhokken worden opgevangen en niet op een open terrein vrij kunnen bewegen. Doorstroming is geïndiceerd op het moment dat het dier niet binnen vier dagen is opgehaald of geadopteerd. Het voormalige Domeinbeheer heeft aan de voornoemde stichting een terrein toegewezen dat als ‘sanctuary’ gebruikt kan worden.” De RvA legt vervolgens uit dat dit plan structureel 712.680 gulden gaat kosten op jaarbasis en dat er eenmalige kosten, voor onder andere terrein en bouw van het onderkomen, zijn van 190.150 gulden.
Hoewel in de ontwerp-Landsverordening dierenwelzijn dit soort voorzieningen besproken worden, concludeert de RvA dat de kosten van het uitvoeren van de ontwerp-landsverordening de baten ‘verre overschrijden. Daarom zou volgens de raad de toezegging moeten worden gedaan om jaarlijks de benodigde gelden ter beschikking te stellen als subsidie. ,,De betrokken minister zal worden verzocht deze toezegging te concretiseren. De eenmalige kosten voor aanleg van de ‘sanctuary’ zullen moeten worden toegewezen als incidentele subsidie.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.