Na afronding wordt MDPT geëlimineerd
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) heeft van de Raad van Ministers een maand de tijd gekregen om een actieplan samen te stellen waarin gespecificeerd wordt wat het te bewandelen traject is voor de integratie van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) in RdK en de toekomst van de Isla-raffinaderij. Dat is gisteren bekendgemaakt.

RdK
De Raad van Ministers heeft onlangs enkele belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de integratie van het MDPT in de structuur van RdK. Zo is er een aantal basisvoorwaarden vastgesteld om een vruchtbare en effectieve ontwikkeling te garanderen van de zoektocht naar een strategische partner voor de Isla-raffinaderij. Hierbij zijn de rode draad en voornaamste doelstellingen dat de toekomst van de raffinaderij moet worden gewaarborgd - of het nu gaat om de huidige locatie of een nieuwe - maar ook dat verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een ‘fallback position’ en dat een besluit wordt genomen over de introductie van een LNG-terminal (liquefied natural gas) bij Bullenbaai.
In dit kader is aan RdK - conform het besluit van de Raad van Ministers - een maand de tijd gegeven om een actieplan samen te stellen en te presenteren. In dit plan - waarin de verschillende trajecten gedetailleerd moeten worden uitgewerkt - dienen de verantwoordelijkheden van de projectmanager te worden opgenomen (financiën, begroting, geheimhouding en verantwoording afleggen aan RdK), alsmede de benodigde expertise voor ieder traject en een uiteenzetting van de afronding van het project. De begroting en het beheer van fondsen moet volgens procedures en onder begeleiding van RdK geschieden, aldus de regering.
Wanneer het actieplan eenmaal is afgerond, kan het MDPT worden geëlimineerd en zal premier Eugene Rhuggenaath (PAR), tevens minister van Algemene Zaken, periodiek verslag moeten uitbrengen aan de Raad van Ministers over de voortgang van de uitvoering van het actieplan.
Wanneer het moderniseringsproject van de raffinaderij eenmaal officieel in RdK is geïntegreerd, krijgt Soab de taak om elke zes maanden financieel verslag uit te brengen over de effectiviteit en efficiëntie van het project wat betreft het gebruik van de fondsen.
,,Communicatie is bij dit project van groot belang”, zo laat de regering weten. De Raad van Ministers heeft in dat kader besloten dat RdK een communicatieplan dient op te stellen, waarin wordt opgenomen dat regelmatig met de stakeholders moet worden gecommuniceerd, maar ook met andere belangrijke partijen, zoals de pers. ,,Dit moet op gestructureerde basis plaatsvinden”, zo meldt de regering.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.