Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Per direct kan in en rond het Schottegatgebied al worden begonnen met verschillende andere economische activiteiten naast olieraffinage.

schottegatgebiedDe toekomst van het gehele Schottegatterrein moet gaan bijdragen aan het creëren van nieuwe werkgelegenheid en ook publiekelijk toegankelijk worden én blijven voor de bevolking van Curaçao. Dat is onlangs besproken tijdens een miniconferentie georganiseerd door GreenTown Foundation.
Aan deze miniconferentie hebben premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (MAN) deelgenomen, alsook hun naaste adviseurs, enkele leden van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) en diverse experts op het gebied van architectuur, stadsplanning, financiering en duurzame ontwikkeling.
Voorzitter Ron Pin van GreenTown presenteerde de visie en de rol van deze organisatie ‘als facilitator en denktank’. ,,Wij moeten rekening houden met de transitie van de aardolie-industrie op Curaçao zoals wij die nu kennen en daarom nu al stappen nemen hoe met deze verandering om te gaan in het voordeel van ons eiland. Op deze manier kunnen wij naast het creëren van nieuwe jobs het ook aantrekkelijk maken voor de vele Curaçaoënaars in het buitenland die terug willen komen en mee willen doen aan de ontwikkeling van hun geliefde Curaçao.”
Zo’n Curaçaoënaar, ingenieur en architect Pin die sinds jaren werkzaam is in Australië, heeft aan de hand van een bestaand project in de haven van Sydney een casestudy gepresenteerd over hoe deze transitie aldaar is gerealiseerd. Opvallend is dat de havens van Sydney en Curaçao bepaalde gelijkenissen vertonen. Tezamen met de bewoners van Sydney is vormgegeven aan de inrichting van het ontwikkelingsgebied waar nu internationale bedrijven zich hebben gevestigd. Pin vertelde over zijn ervaringen en wees op de kansen die nu er liggen voor Curaçao naast de raffinaderij.
De minister-president juicht het initiatief van GreenTown toe en spoort de stichting aan om de bevolking, professionals en experts bij dit proces te betrekken. Rhuggenaath liet weten de voorstellen in overweging te zullen nemen, en dat ze het beleid van de regering aanvullen wanneer het een bijdrage levert om de raffinaderij zo lang mogelijk open te houden tijdens de transitieperiode naar een duurzame toekomst.
De aanpak van GreenTown om iedereen hier zo veel mogelijk bij te betrekken, komt overeen met de benadering van de zittende regering. GreenTown is nu aan het werk om dit transitietraject veel breder te trekken en om hiermee het vereiste draagvlak en de dialoog te realiseren voor wat betreft de duurzame herontwikkeling van het Schottegatgebied.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).