Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De bouwsector heeft naar eigen zeggen reden te denken dat de situatie voor de bouw en infrastructuur voorlopig ‘structureel nijpend’ zal blijven.

bouwsectorDat stelt directeur van de Antilliaanse Aannemersvereniging (AAV) Mike Willem. Weliswaar was 2017 ‘macro gezien’ een beter jaar voor de bouwsector. ,,Dat was te verwachten. Met de aankondiging een tijdje terug van de bouw van het nieuwe ziekenhuis en cruise megapier was het al duidelijk, zeker gezien de investeringen die hiermee gemoeid waren, dat de sector voor een aantal jaren een ‘boost’ zou ondervinden. Wat echter óók te verwachten was, is dat deze ‘boost’ van tijdelijke aard zou zijn.”
De verenigde aannemers stellen dat het vertrouwen - beter gezegd: het gebrek daaraan - van de private sector ‘nog steeds een probleem is’. ,,En dat is juist hoognodig, om investeringen in de bouw structureel te waarborgen.” Daar komt nog bij dat de investeringen die normaliter door de overheid worden gepleegd, ook al jaren de nodige zorgen baren.
,,De vertraging of het uitblijven van die investeringen, gekoppeld aan de frequente regeringswisselingen, de om de zoveel jaar weer opduikende problemen met ‘s landsfinanciën, en structurele problemen binnen de ambtelijke molen met betrekking tot de afhandeling van project- en bouwplannen en vergunningen, zullen niet alleen hun effecten hebben op de bouw en infra in de komende jaren, maar ook op het zorgniveau van onze samenleving.”
Op Curaçao ligt voor vele kilometers aan wegen, regen- en afvalwaterrioleringen, dammen, kabels en leidingen. Veel daarvan zijn aangelegd in de vorige eeuw. ,,Om te zorgen dat de infrastructuur veilig en optimaal gebruikt kan blijven worden moeten al die kilometers goed worden onderhouden. Onvoldoende onderhoud leidt tot onveilige situaties, overlast en hoge reparatiekosten.” Aldus de AAV. ,,Het is de vraag of het gewenste onderhoudsbudget, om dit op peil te houden, structureel beschikbaar kan worden gesteld.”
Als gevolg hiervan verdient het daarom volgens de bouwsector aanbeveling dat de overheid als eigenaar van de infrastructuur expliciet meer aandacht schenkt aan de mogelijkheden om onderhoudstaken veel meer in samenwerking met de markt uit te voeren. ,,Door als eigenaar de regie in handen te houden, maar het proces en de uitvoering in handen te geven van de markt, denken wij dat er veel meer kan worden bereikt.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.