Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De verschillende sprekers tijdens het symposium over kinderrechten op de University of Curaçao (UoC) hebben het belang van inspraak van kinderen aan de orde gesteld.

kinderparticipatie,,Om het kind daadwerkelijk volwaardig te behandelen, is in juridische zin een effectieve implementatie van het participatierecht van kinderen op Curaçao nodig”, aldus de UoC naar aanleiding van de presentatie van Annemarie Marchena-Slot van de Rechtenfaculteit. Zij stond stil bij de Curaçaose jeugdcriminaliteit en legde de relatie met geweld tegen kinderen en de bij wet reeds afgeschafte ‘pedagogische tik’. De ombudsman van Curaçao, Keursly Concincion, wees in dit verband op het nog ontbreken van een Kinderombudsman, waar kinderen ook meer inspraak gegund wordt.
Ook meer inspraak is de kinderen in Kinderoorden Brakkeput gegeven door de invoering van een nieuw protocol. Dat bracht Susan Molina naar voren. Zij is werkzaam bij Kinderoorden Brakkeput. Op basis van het nieuwe protocol gaan de rapportages niet over, maar voor kinderen plaatsvinden, waarbij de kinderen ook mogen reageren op die rapporten in een volledig transparant dossier.
Jan de Boer presenteerde vervolgens een voorontwerp van wetgeving, die geprovoceerde erkenning van een kind (dat juridisch ‘vaderloos’ is) buiten de rechter om mogelijk maakt, doordat de moeder de verwekker kan noemen bij de burgerlijke stand. Deze wet is op initiatief van het Sentro di Dama (Seda) opgesteld. UoC: ,,De relevantie van dit onderwerp blijkt uit het feit dat een kwart van de kinderen op Curaçao in juridische zin vaderloos is, terwijl het kind het recht heeft te weten wie zijn ouders zijn.”
Tamara Salsbach en Ludmila Vicento spraken de toehoorders toe namens de Stuurgroep Kinderrechten, die onlangs haar rapport aan de regering aanbood, over de realisatie van de naleving van de Rechten van het Kind. Tot slot was er een voordracht van kinder- en jeugdpsychiater Karin Hermans die het publiek ervan doordrong hoe belangrijk de leeftijd van 0-4 jaar is voor een goede hechting.
Het symposium was georganiseerd in het kader van het 20-jarige verdrag voor de Rechten van het Kind op Curaçao.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.