Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De kosten voor medische uitzendingen zijn in 2016 met 6,5 miljoen gulden toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor.

uitzendingen Dat kwam onder meer door een capaciteitstekort voor het dialyseren van nierpatiënten en beperkte mogelijkheden voor het opnemen van vroeggeboren baby’s.
Dat antwoordt minister Suzy Camelia-Römer (PIN) op vragen van Statenlid Giselle Mc William (MAN). De totale uitgaven aan de basisverzekering ziektekosten (bvz) namen met 40,3 miljoen gulden toe, van bijna 455 miljoen gulden in 2015 naar ongeveer 495 miljoen gulden in 2016. De kosten voor medische uitzending stegen van 26,1 miljoen in 2015 naar ruim 32,6 miljoen gulden in 2016. Het bedrag inclusief transport, daggeldvergoeding en reis- en verblijfkosten is toegenomen van 33,1 miljoen in 2015 naar 41,3 miljoen in 2016. ,,Dat is minder dan 10 procent van de totale uitgaven van de bvz”, aldus Camelia-Römer in haar brief van 20 december.
Behalve dat er te weinig dialysestoelen beschikbaar waren en de afdeling neonatologie in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) onvoldoende capaciteit had, waren ook uitzendingen nodig omdat er dat jaar geen neurochirurg werkzaam was op het eiland en de MRI van het Sehos kapotging. Bovendien viel het Cath-lab van de afdeling cardioloog tijdelijk uit in verband met het zogenaamde ‘schuifplan’ van Sehos. ,,Tekort aan materiaal in het ziekenhuis zorgde ervoor dat electieve operaties moesten worden aangehouden.”
De uitzendingen vanuit het specialisme neurologie/neurochirurgie kostten in 2016 het meest: ruim 7,7 miljoen gulden. Cardiologie staat op de tweede plaats met bijna 5 miljoen gulden, gevolgd door orthopedie (2,8 miljoen gulden). Nefrologie, in verband met onder andere de dialyse van nierpatiënten, staat met bijna 2,4 miljoen gulden op de vierde plaats wat betreft de uitgaven aan medische uitzendingen in 2016. Het gaat om 46 patiënten die naar Nederland (22) of naar Colombia (24) werden gestuurd voor de behandeling van nierziektes.
In november dit jaar kreeg het Curaçao Dialyse Centrum (CDC) de vereiste vergunningen van de overheid in verband met de verhuizing van Kurá Hulanda naar de Roodeweg in Otrobanda. Daarmee stond niets het centrum nog in de weg om gespecialiseerd personeel uit Zuid-Amerika te laten overkomen en alle 30 dialysestoelen in gebruik te nemen. Medisch-directeur Rauf Engels sprak destijds de hoop uit op korte termijn minstens vier verpleegkundigen naar Curaçao te laten komen, omdat op Curaçao niet voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. In het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), zal het aantal stoelen voor nierdialyse worden uitgebreid van 28 naar 48. De verwachting is dat met de 30 stoelen van CDC de capaciteit op het eiland dan voldoende is om alle patiënten op Curaçao te kunnen behandelen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.