Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het jaar 2017 was in de woorden van gouverneur Lucille George-Wout een bewogen en letterlijk onstuimig jaar, zo heeft zij dat in haar nieuwjaarstoespraak geformuleerd.

gouverneurDe gouverneur stond stil bij orkaan Irma die op de Bovenwindse Eilanden huizen van families en vrienden daar verwoestte en mensen totaal ontredderd achterliet. Dat heeft diepe indruk gemaakt, net als de veerkracht waarmee de mensen zich na het orkaangeweld zo goed en zo kwaad als mogelijk herpakten. De orkaan heeft de meerwaarde van de zichtbare en tastbare solidariteit binnen het Koninkrijk aangetoond.
Het jaar 2017 was voor de gouverneur ook in politiek-bestuurlijk opzicht stormachtig. ,,Na de verkiezingen van 2016 is onze bestuurlijke orde behoorlijk op de proef gesteld. In mijn stoutste dromen had ik niet kunnen bedenken dat het op enig moment noodzakelijk zou zijn om de waarborgfunctie van het Koninkrijk in te roepen.” Alhoewel de gang van zaken niet fraai was, is dankzij de situatie het besef toegenomen ‘dat er altijd een hoger gezag is dat ons handelen beoordeelt’.
In moeilijke tijden is het bijzonder om te zien dat er individuen opstaan die boven zichzelf uitstijgen om het goede te doen, aldus George-Wout. Zij noemde in dit verband vakbondsman Kenneth Valpoort die een vreedzame demonstratie organiseerde en leidde om de verkiezingen door te laten gaan. ,,De wijze waarop hij dat deed en daarmee opkwam voor onze democratie en onze rechtsorde was indrukwekkend om te zien. Ik hoop oprecht dat de kwestie ons uiteindelijk allemaal belangrijke lessen op het gebied van rechtsstatelijkheid en democratie heeft geleerd.”
Het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen aantrad, ziet zich voor grote uitdagingen geplaatst. De politici, bestuurders en gezagsdragers ‘moeten de handschoen oppakken om de economie aan te jagen, de criminaliteit een halt toe te roepen, sociale cohesie tussen burgers te bevorderen, om goede zorg en deugdelijk onderwijs te realiseren en om bijvoorbeeld zorg te dragen voor een betrouwbaar investeringsklimaat.”
Doortastendheid en een effectieve samenwerking zijn daarbij belangrijk. De megapier geldt voor de gouverneur als voorbeeld van doorpakken en effectief samenwerken. Het ziekenhuis en de raffinaderij zouden ook op deze manier aangepakt moeten worden, aldus George-Wout. De eilandbewoners gaan samen de strijd aan om hun doelen te realiseren. ,,Gezamenlijk gaan we de strijd aan om onze doelen te realiseren. Die doelen dienen ambitieus te zijn zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Ik heb alle vertrouwen dat we in onze opzet gaan slagen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.