Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er moet een adviescommissie komen die een haalbaar en realistisch plan ontwerpt voor de optimalisatie en verbetering van de douane van Curaçao.

douaneOnlangs is een Landsbesluit (Lb) aan de Staten aangeboden die de instelling van deze commissie regelt. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 60.000 gulden, verdeeld over de begroting van 2017 en 2018.
,,De uitgangspunten bij het plan en advies van de commissie worden gevormd door de aanbevelingen uit het rapport van de Adviescommissie Douane van 2 augustus 2017 en het concept-rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) van 21 januari 2016”, zo wordt in het Lb uitgelegd. Deze twee rapporten moeten overigens eerst goed op elkaar afgestemd worden.
Voorafgaand aan het Lb zijn de huidige werkomstandigheden bij de douane besproken met het hoofd douane ad interim. Daarbij is onder meer besproken op welke manier verbeteringen geïmplementeerd kunnen worden voor een optimaal en effectief functionerend douane-apparaat. En verder dat het heel belangrijk is dat de directbetrokkenen - het personeel, hun vertegenwoordigers, leidinggevenden en de overheid - allen betrokken zijn in dit proces ‘waarbij gestreefd dient te worden naar verbeteringen en acties die gezamenlijk gedragen worden door partijen’, aldus de inleiding van het Lb.
Doel van de adviescommissie is om met concrete punten en projecten te komen ter verbetering van het functioneren van de douane. Verder moet er advies komen over hoe de tevredenheid en betrokkenheid van het personeel van de douane verhoogd en vergroot kan worden.
De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën, een medewerker van het kabinet van de minister van Financiën, een medewerker van de afdeling personeelszaken van de douane Curaçao, een vertegenwoordiger van de directie (management) van de douane, een vertegenwoordiger van de ambtenarenvakbond Abvo, een vertegenwoordiger van de douanevakbond STrAF en een externe deskundige die door de minister van Financiën aangewezen wordt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).