Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is hoog tijd dat Curaçao zich gaat verbinden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat zegt grootinvesteerder Bas Kooyman, die op persoonlijke titel spreekt als hij zegt: ,,Ons land mag geen buitenbeentje blijven in de wereld.”

isla
Het overgrote deel van de 147 lidstaten die in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, heeft beleid ontwikkeld om te komen tot vermindering van de CO2-uitstoot, met als hoogste doel een klimaatneutrale samenleving in 2030. Curaçao, destijds in Parijs vertegenwoordigd door minister Suzy Camelia-Römer, was een van de ondertekenaars, maar heeft tot nu toe nagelaten om voor de Verenigde Naties een rapportage op te stellen over de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) van Curaçao voor de periode 2017-2030.
,,Wij moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid”, zegt Kooyman. Hij wijst erop, dat Curaçao ‘een van de vijf slechtste landen’ is wat betreft CO2-uitstoot. Volgens onderzoek van het CBS bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in 2015 bijna 4,2 miljoen ton. 38 Procent daarvan komt voor rekening van de Isla-raffinaderij en de CRU is verantwoordelijk voor 32 procent. De overige 30 procent hangt samen met transport, de productie van water en stroom, de betonindustrie en met afvalstoffen. Per hoofd van de bevolking bedraagt de CO2-uitstoot 26,4 ton, en dat is extreem hoog in vergelijking met het gemiddelde van 5 ton op wereldniveau. In Europa alleen, is het gemiddelde 6,7 ton per capita.
,,Ook binnen het Koninkrijk zijn wij een buitenbeentje”, zegt Kooyman, wijzend op de inspanningen van Nederland op het gebied van duurzaamheid. ,,Curaçao kan en mag niet achterblijven. Ook wij moeten ervoor zorgen dat onze CO2-uitstoot drastisch vermindert. Het is zaak dat wij beleid ontwikkelen en doelen gaan stellen om dit te bereiken.” Hiermee wil hij niet zeggen, zo benadrukt Kooyman, dat de Isla-raffinaderij moet worden gesloten. ,,Dat is geen optie, vanuit economisch oogpunt en in het belang van de werkgelegenheid kan de raffinage niet stil komen te liggen. Maar weten we niet al jaren dat het contract met PdVSA in 2019 afloopt? Om dan nu den pitu, op het laatste moment, besprekingen over overname te voeren?”
Kooyman vraagt zich af of klimaatdoelen onderdeel vormen van de onderhandelingen. ,,Ik hoop dat dat het geval is. Als we een fatsoenlijk land willen zijn, dan weten we wat ons te doen staat. Ik ben niet blind voor de ontwikkelingen in de wereld, en het land Curaçao mag evenmin de ogen hiervoor sluiten.” Realiteit is, zegt Kooyman, dat een olieraffinaderij als die op Curaçao ‘een stervende dinosaurus’ is. ,,Een industrie als deze heeft binnen afzienbare tijd geen recht van bestaan meer heeft in de wereld; andere, duurzame energieproductie komt ervoor in de plaats. Bij die ontwikkeling kunnen wij niet achterblijven, ook wij moeten innoveren.”
Gisteren eindigde in Bonn, Duitsland, de 23e klimaatconferentie die op 6 november begon. De regering van Curaçao vaardigde directeur van de Meteo Albert Martis naar Bonn af.
Ruim anderhalf jaar geleden, tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) van januari 2016 - waarbij Curaçao was vertegenwoordigd door toenmalig Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS), commissievoorzitter Elmer Wilsoe (PS) en de Statenleden Hensley Koeiman (MAN), Humphrey Davelaar (MAN), Alex Rosaria (PAIS), Zita Jesus-Leito (PAR), Gilbert Sulvaran (MFK), Amerigó Thodé (MFK) en Marilyn Moses (MP) - werden afspraken gemaakt over naleving van het VN-akkoord. ,,De delegaties besluiten tot het instellen van een aparte werkgroep die zich zal bezighouden met klimaatverandering, i.c. global warming en de gevolgen daarvan voor de landen in het Koninkrijk. Deze werkgroep zal zich buigen over de vraag op welke wijze het Parijse Klimaatakkoord zal worden uitgewerkt binnen het Koninkrijk. Deze vraag zal door de afzonderlijke delegaties worden voorgelegd aan de regeringen van de landen in het Koninkrijk. De leden zullen later bekend worden gemaakt”, zo staat in het Ipko-verslag.
Overeengekomen werd dat het onderwerp klimaatverandering en het Parijse Klimaatakkoord op het volgende Ipko als apart agendapunt zou worden geagendeerd. Volgens Statenlid Giselle Mc William (MAN) is dit gebeurd, en is tijdens het Ipko in januari van dit jaar gesproken over klimaatverandering. De deelnemers aan het overleg zouden met maatregelen komen en het Ipko zou hierop toezien. Kort daarna is de regering gevallen. Niet bekend is wat de status nu is. ,,Ik hoop”, zegt Bas Kooyman, ,,dat de regering op korte termijn klimaatdoelen gaat stellen, en dat Curaçao alsnog een rapportage aan de Verenigde Naties presenteert.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.