Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Procureur-generaal (PG) Roger Bos heeft afgelopen week met alle diensthoofden, verenigd in het Integraal Afpakteam Curaçao, vergaderd.

 

afpakteam

De bijeenkomst van alle diensthoofden zal periodiek plaatsvinden om zo het werk van het Afpakteam Curaçao te volgen en waar nodig bij te sturen. Met de periodieke bijeenkomsten wordt de nauwe samenwerking tussen alle partijen getoond.
Het afpakteam geniet een goede interne communicatie en onderling vertrouwen waarbij het uitwisselen van gegevens belangrijk is. Ook de flexibiliteit en het ‘outside the box’-denken dragen bij aan het succes van het Afpakteam Curaçao. Dit is ook geconstateerd in het recente rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving.
Aan de vergadering hebben onder anderen deelgenomen: Wilbert Geertruida, hoofd van het afpakteam; Mauricio Sambo van het Korps Politie Curaçao (KPC); Leslie Fredeman en Soraya Pols-Strick van Douane Curaçao; Alfonso Trona van de Belastingdienst Curaçao; Joseph van Solingen namens Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB); Hans Vroeg van de Koninklijke Marechaussee (KMar); Peter-Jan de Vin van Defensie en Johnny Cijntje namens Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao, voorheen MOT). Namens het Openbaar Ministerie (OM) waren aanwezig PG Roger Bos, officier van justitie Eva Bos en medewerkers Iris Suzanna en René Nuijten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).