Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De stagnatie en de krimp van het toerisme op Curaçao dienen reden te zijn voor bezorgdheid, zo meent de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar laatste newsletter, omdat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor de economie, welvaart en werkgelegenheid.


Toerisme,,Wereldwijd is toerisme nog altijd een groeisector, derhalve is er volop ruimte voor Curaçao om deze sector verder structureel te doen groeien.”
Het is duidelijk, zo geeft VBC aan, dat urgent actie ondernomen moet worden om het tij te keren. Wat hierbij nodig is, is visie, daadkracht, consistentie en leiderschap, zo stelt de vereniging. ,,Dat deze eigenschappen nog onvoldoende aanwezig zijn, wordt onder meer geïllustreerd met het feit dat ondanks het opstellen van twee Strategic Tourism Masterplannen het nog immer onduidelijk is welk ontwikkelingsmodel expliciet wordt aangehangen en nagestreefd”, aldus de VBC. Die aangeeft dat ook de maandenlange openstaande vacature met betrekking tot het aanstellen van een professionele directeur (ceo) bij de Curaçao Tourist Board (CTB) niet bijdraagt aan verdere duurzame groei en ontwikkeling van ‘deze voor de Curaçaose economie uiterst belangrijke sector’. ,,Het ontbreken van een duidelijke keuze begint zich kennelijk nu te wreken.”
De Vereniging geeft in haar newsletter een overzicht van de afgelopen jaren om de ontwikkeling te tonen van de toeristische sector op Curaçao. Zo stelt de VBC: ,,In 2015 beginnen de eerste tekenen van een terugval zich te manifesteren. Weliswaar nam het aantal verblijfstoeristen in aantallen toe, echter het aantal cruisetoeristen en ‘day trippers’ nam duidelijk af. In totaliteit was er in 2015 ten opzichte van 2014 sprake van een daling van 5 procent. Deze ontwikkeling deed zich ook voor in de bruto deviezeninkomsten die in 2015 ten opzichte van 2014 met ongeveer 50 miljoen gulden afnam.” Deze daling zette zich in 2016 voort, zo geeft de VBC aan. ,,Zowel het aantal verblijfstoeristen, cruisetoeristen en ‘day trippers’ nam ten opzichte van 2015 af. In totaliteit was in 2016 sprake van een daling van het aantal bezoekende toeristen met 9 procent. De teruggang manifesteerde zich ook in de daling van het aantal overnachtingen en een verdere afname van de bruto deviezeninkomsten met 61 miljoen gulden.”
Over dit jaar stelt de VBC terecht dat de cijfers uitwijzen dat het einde van de daling nog niet in zicht is. ,,Weliswaar was er sprake van een groei in het aantal cruisetoeristen (4 procent), echter het aantal verblijfstoeristen nam af met 13 procent en ‘day trippers’ met 17 procent. In totaliteit was er in het eerste kwartaal van 2017 sprake van een teruggang van het aantal bezoekende toeristen met 3 procent”, aldus de VBC. De bekendmaking dat het veel geprezen Curaçao North Sea Jazz Festival in 2017 geen doorgang vindt, de forse inkrimping van de activiteiten van Insel Air en het niet langer operationeel zijn van een aantal grote hotels, zijn factoren die erop duiden dat ook in 2017 de toeristische sector van Curaçao met een krimp te maken zal hebben. De VBC stelt dat het bovengenoemde voor de Curaçaose economie geen positieve ontwikkeling is, ‘temeer daar het toerisme de laatste jaren een van de weinige groeisectoren was’.
Ook wordt melding gemaakt van de economische malaise in landen in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld bij buurland Venezuela, waardoor het aantal toeristen afkomstig uit deze regio automatisch is teruggelopen. Maar, zo stelt de VBC aan de hand van cijfers van het toeristenbureau, ook het aantal toeristen uit Noord-Amerika vertoonde een daling, terwijl de economische situatie in de Verenigde Staten en Canada juist is verbeterd en daar zelfs sprake was van economische groei. ,,Wellicht is onvoldoende marketing en een nog tekortschietend beleid en product voor deze markt hiervan de reden”, zo stelt de VBC, want: ,,De andere landen in de regio tonen aan dat het wel degelijk mogelijk is om toeristen uit Noord-Amerika aan te trekken.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).