Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoewel uit onderzoek is gebleken dat Michael Römer, directeur van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal handelen, keert hij niet terug naar zijn werkplek.


romerDat staat in een gezamenlijke verklaring die is opgesteld door de Curaçaose regering en advocaat Bertie Braam die Römer vertegenwoordigt. ,,Partijen zijn overeengekomen dat, terwijl er niets is dat de heer M. Römer in de weg staat om terug te keren naar de VDC, hij niet zal terugkeren bij de Veiligheidsdienst Curaçao, onder voorwaarde dat de Curaçaose regering gelet op zijn achtergrond, kennis en ervaring en ervaring, ervoor zal zorgen hem een passende functie aan te bieden. De Curaçaose regering bedankt Michael B. Ph. Römer voor het uitstekende werk dat hij heeft verricht als directeur van de dienst voor de nationale veiligheid van Curaçao, waarbij hij in staat was om onder moeilijke omstandigheden leiding te geven en het vertrouwen in de dienst te herstellen en de samenwerking tussen de dienst en de bewindslieden en de regionale en de internationale diensten terug te brengen. Tot slot wil de regering van Curaçao publiekelijk aankondigen dat de heer mr. Michael B. Ph. Römer eervol herstel heeft gekregen als ambtenaar in afwachting van een passende functie.”
In de verklaring melden beide partijen ook dat de overeenkomst het resultaat is van vergevorderde onderhandelingen tussen Römer en de regering. Het is zelfs zo dat Hensley Koeiman op de laatste dag dat hij nog in functie was als minister-president, aan Römer vroeg om langs te komen en de overeenkomst te tekenen. Maar dit lukte niet omdat beide partijen nog een paar details moesten uitwerken waarover zij van mening verschilden.
De directeur van VDC werd in oktober vorig jaar op non-actief gesteld na geruchten van een vermeende bedreiging tegen een vrouw waar hij een relatie mee zou hebben gehad. Hoewel zowel het VDC-hoofd als de vrouw in kwestie steeds hebben ontkend dat er sprake zou zijn geweest van bedreiging - in welke vorm dan ook - stelde de Landsrecherche op laste van het Openbaar Ministerie een feitenonderzoek in. Dit onderzoek heeft geen verdenking opgeleverd dat Römer een strafbaar feit had gepleegd. Toenmalig demissionair premier Ben Whiteman (PS) verzocht de VDC daarop een intern integriteitsonderzoek te verrichten en liet Römer weten dat de schorsing zolang van kracht bleef. De directeur spande later via zijn advocaat Braam een zaak bij de ambtenarenrechter aan. Römer en Braam wilden desgevraagd geen commentaar op de inhoud van de verklaring leveren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).