Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten hebben een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter: respectievelijk Amerigo Thodé (MFK) en Eduard Braam. Thodé moest eerst nog geïnstalleerd worden als Statenlid, evenals Carlos Monk (KDNT).


thodeDe vergaderingen om te komen tot de benoeming van Thodé worden voorgezeten door Norberto Ribeiro. Dit gaat met enige onzekerheid gepaard. Ribeiro moet verschillende keren ingefluisterd worden hoe de vergadering geleid moet worden en wat de volgende stap was. Ook zijn microfoon vergeet hij tussendoor uit te zetten.
De commissie die onderzoek doet naar de geloofsbrieven bestaat bij Thodé uit Meindert Rojer (KDNT), Eduard Braam en Gassan Dannawi. Rojer verklaart even later dat alle informatie rond Amerigo Thodé in orde is en dat hij geaccepteerd kan worden als Statenlid.
Nadat Thodé ingehuldigd is door de gouverneur, wordt de vergadering enkele uren later weer geopend om hem te verkiezen tot voorzitter. De kiescommissie bestaat uit Gerrit Schotte (MFK), Charetti Eduarda-Francisca (MFK) en Sherwin Leonora PS). Zij krijgen 16 stembriefjes binnen, waarvan vier blanco stemmers en twaalf vóór Thodé.
De vergadering wordt vervolgens voortgezet door de nieuwe voorzitter, die overigens ervaren is. Hij was ook, weliswaar van korte duur, Statenvoorzitter na de Statenverkiezingen van 2012. Ribeiro wordt bedankt als vicevoorzitter. Deze dient zijn ontslag in omdat hij de minister is geworden van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Carlos Monk neemt zijn plaats in de Statenbankjes in. Zijn geloofsbrieven worden ook in orde geacht door de commissie bestaande uit Marilyn Moses (MP), Melvin Cijntje (PS) en Jacinta Constancia (MFK). Hij kan ingezworen worden door de gouverneur.
Dan vindt er een stemming plaats voor de vicevoorzitter van de Staten. De commissie bestaat uit Dannawi, Leonara en Eduarda-Francisca. Er worden 17 stembiljetten ingeleverd, waarvan zes blanco en elf vóór Eduard Braam. Deze verklaart met enigszins cynisme in zijn stem dat hij de eenheid al voelt in de Staten, nadat er een nogal opmerkelijke stemming is geweest (zie kader). ,,Ku union nos te yega na viktoria” (met eenheid bereiken we de overwinning), zo verklaart hij en dat roept een applaus op in de Staten. ,,Ik ben er voor alle partijen in de Staten”, zo voegt hij er nog aan toe. ,,Ik laat dit applaus voor deze keer toe, het is immers feest vandaag”, aldus voorzitter Thodé, die daarna oproept om in de Staten vooral over de issues te praten, daar waar het volk recht op heeft. Over Thodé moet overigens gezegd worden dat hij vorig jaar nog tot twee keer toe, eerst in januari en toen in december in Hoger Beroep, veroordeeld is voor het schenden van het ambtsgeheim als Statenlid. Op twee momenten in september 2015 maakte hij vertrouwelijke informatie - uit een besloten commissievergadering tussen de leden van de vaste commissie van Financiën van de Staten en leden van het College financieel toezicht (Cft) - publiekelijk. Thodé had anders kunnen handelen, door bijvoorbeeld de voorzitter van het Cft toestemming te vragen informatie te delen met het publiek, zo oordeelde de rechter.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).