Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Komishon di Akshon Wishi/Marchena organiseert morgen een vreedzame demonstratie om duidelijk te maken dat men het niet eens is met het regeringsbesluit om de verkiezingen stop te zetten. Dat heeft woordvoerder Kenneth Valpoort tegenover deze krant verklaard.


bevolking,,Er heerst spanning onder het volk over de vraag of de verkiezingen nu wel of niet doorgaan. Wij zijn sinds afgelopen vrijdag door verschillende mensen gebeld. Veel mensen zijn het niet eens met het besluit van de regering om de verkiezingen te stoppen. Daarom organiseren wij morgen een vreedzame demonstratie bij Wishi tegenover Marchena Hardware. De manifestatie wordt van 17.00 tot 19.00 uur gehouden”, aldus Valpoort.
De organisatoren hebben ook een schriftelijke verklaring opgesteld. ,,Wij respecteren de mening van alle groepen of personen. Want het is hun goed recht. Maar datzelfde recht geldt ook voor ons en wij hopen dat alle mensen dit zullen respecteren. De leiders van Komishon di Akshon di Wishi/Marchena hebben met veel aandacht de ontwikkelingen gevolgd en hebben kennis van onze Staatsregeling, reglement van orde, reglement en bevoegdheden van de gouverneur en ook de procedures van het Europees Hof in Straatsburg,” aldus de verklaring.
De leiders van de commissie schrijven dat zij ervoor hebben gekozen om meer verwarring en spanningen onder het volk te voorkomen en de verkiezingen van 28 april te steunen. ,,Curaçao is er niet bij gebaat als wij op een punt volharden en doorgaan met het volk in verwarring te brengen. Als wij net zo eerlijk en serieus zijn zoals wij dat doen voorkomen, als wij voor het volk werken, is het nu het geschikte moment om het volk nog een keer de kans te geven om haar echte vertegenwoordigers te kiezen.”
Tijdens de manifestatie staat het de deelnemers vrij om het woord te voeren. De organisatoren schrijven dat de manifestatie niet bedoeld is als krachtmeting of een wedstrijd tegen andere mensen of groepen. Het gaat ook niet om het aantal mensen dat naar de manifestatie komt. ,,Onze manifestatie, of er nou veel of weinig mensen erbij zijn, is bedoeld om gebruik te maken van ons heilig recht en vrijheid, dat wij niet via de radio en ook niet via de televisie, maar op straat, waar mensen langskomen en vrij toegang hebben, samenkomen zonder enige angst, maar met de moed om uiting te geven aan onze gevoelens.” Deelnemers die dat wensen, kunnen hun vlag, spandoek of bord meenemen.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).