Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Chirurg Patrick Fa Si Oen moet onmiddellijk weer aan het werk kunnen, mede in het belang van het Curaçaose publiek onder wie de bij hem in behandeling zijnde (kanker)patiënten, om zo spoedig mogelijk van specialistische medische zorg te worden voorzien.
sehosoenDat bepaalde gisteren de LAR-rechter (Landsverordening Administratieve Rechtspraak) in een zaak die Fa Si Oen had aangespannen tegen de Inspectie voor de Volksgezondheid (lees: inspecteur Gersji Rodrigues Pereira). Deze inspecteur had een maand geleden, op 8 februari, een aanwijzing gegeven aan Fa Si Oen om de uitoefening van de geneeskunst als chirurg te staken, totdat Fa Si Oen de nodige verklaringen kon aantonen.
De rechter is het in een voorlopig oordeel geheel oneens met de handelwijze van de inspecteur. Het gerecht stelt dat de inspecteur ten minste duidelijk had kunnen maken ‘waarom niet met een minder ingrijpende aanwijzing kon worden volstaan’. Dat heeft de inspectie echter niet, of niet voldoende, toegelicht.
De rechter oordeelt dat uit alles blijkt dat ‘vooralsnog kan worden aangenomen dat Fa Si Oen een kundig algemeen chirurg is die ruim dertien jaar zijn vaak naar volle tevredenheid van zijn collega’s en patiënten heeft uitgeoefend’.
Om die reden is het gerecht van oordeel dat thans geen gerechtvaardigde vrees bestaat voor ondeskundige hulpverlening door Fa Si Oen. Uitvoering van de aanwijzing - dat Fa Si oen zijn werk als chirurg moet staken - brengt onevenredig nadeel voor de specialist met zich mee, aldus het vonnis, dat er dus verder op wijst dat ook het belang van Curaçao niet is gediend ‘vooral niet indien rekening wordt gehouden met het beperkte aantal chirurgen die de ongeveer twintig wekelijkse operaties van Fa Si Oen dienen over te nemen’.
De beslissing van de rechter luidt dat de beschikking van de inspecteur ‘met onmiddellijke ingang’ wordt geschorst tot uitspraak is gedaan in het eveneens door Fa Si Oen tegen de beschikking ingestelde bodemprocedure. Tegen deze LAR-beslissing staat geen hoger beroep open.
Op 22 februari diende de zitting, waarbij Fa Si Oen verscheen samen met zijn advocaat Luigi Virginia en Inspecteur Gezondheidzorg Rodrigues Pereira met de inspecteur-jurist Gioletti de Jesus-Karel.
Uit de feiten is komen vast te staan dat Fa Si Oen na afronding van de opleiding geneeskunde aan de Universiteit van Leiden de A-opleiding chirurgie heeft gedaan in Nederland en vervolgens de opleiding Heelkunde aan de Universiteit van Leuven in België, waar hij in juli 2003 het certificaat van ‘geneesheer-specialist in de heelkunde’ heeft behaald.
Nadat zijn bewijs van bevoegdheid is geviseerd door de directeur van het toenmalige Departement van Volksgezondheid is Fa Si Oen in augustus 2003 ingeschreven bij de Directie van Volksgezondheid. Diezelfde maand is hij als algemeen chirurg toegelaten tot het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en vanaf september dat jaar als algemeen chirurg op Curaçao gevestigd en werkzaam. Binnen het Sehos verricht hij circa twintig operaties per week.
Voorafgaan aan zijn vestiging op het eiland volgde hij verschillende opleidingen en cursussen. Fa Si Oen verrichtte promotieonderzoek en heeft in mei 2006 de titel van ‘Ph.D’ behaald in Leiden. Hij publiceerde artikelen en gaf presentaties binnen de medische wereld. Verder is Fa Si Oen als opleider heelkunde verbonden aan Belgische en Nederlandse universiteiten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).