Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - In een naar het lijkt laatste poging om haar gelijk te halen en de verkiezingen van 28 april te annuleren, heeft de meerderheid in de Staten gisteren besloten om zelf een delegatie naar Nederland te sturen om daar te trachten de Koninkrijksregering te overtuigen.
gouverneurspaleisDit was de reactie van de meerderheid - bestaande uit MFK, KdNT, PS, MP en onafhankelijk Statenleden Eduard Braam en Gassan Dannawi - op de brief van de gouverneur van gisteren. In de brief laat gouverneur Lucille George-Wout weten dat zij vaststelt dat de regering van het Koninkrijk geen aanleiding heeft gezien om met toepassing van artikel 22 van het reglement voor de gouverneur van Curaçao spontaan over te gaan tot schorsing of vernietiging van het landsbesluit tot ontbinding van de Staten. De gouverneur stelt dan ook het volgende: ,,Gelet op het voorgaande zal ik geen gevolg geven aan het verzoek van de Staten, met verwijzing naar artikel 63, eerste lid, van de Staatsregeling, om als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk, de onderhavige kwestie onder de aandacht te brengen bij de regering van het Koninkrijk.”
Tegelijkertijd wijst de gouverneur de Staten erop dat in datzelfde artikel van de Staatsregeling de Staten de bevoegdheid wordt toegekend om de regering van het Koninkrijk te benaderen over zaken die zij van belang acht voor Curaçao. ,,Dit is een zelfstandig constitutioneel recht van de Staten”, zo staat in de brief.
Van dit recht maakt de nieuwe meerderheid in de Staten - aangevoerd door MFK-leider Gerrit Schotte - gretig gebruik. De voor corruptie veroordeelde oud-premier sprak na kennis te hebben genomen van de brief van de gouverneur van ‘ongehoorzaamheid door de regering en de gouverneur’ en presenteerde een Voorstel van Orde waarmee Statenvoorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) wordt gemachtigd in naam van de Staten zelf naar Nederland te gaan om daar het onderhavige onderwerp voor te staan bij de regering van het Koninkrijk en hierover vervolgens verslag over te doen bij de Staten.
Voorts wordt Pisas gemachtigd om, ten behoeve van de uitvoering van de beschikking, ten hoogste drie deskundigen aan te stellen om hem daarbij bij te staan en zal een commissie van de Staten bestaande uit de fractievoorzitters van MFK, KdNT, PS, MP en onafhankelijk Statenleden Braam en Dannawi met Pisas meegaan om als klankbordgroep voor de voorzitter te dienen. Bovendien komen alle kosten van deze reis - inclusief reis- en verblijfkosten - ten laste van de Staten, lees: de Curaçaose gemeenschap.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).